Asiakaspalautteet

Arvostamme asiakkaidemme palautetta, jota hyödynnämme toimintamme kehittämisessä ja asiakaspalvelumme laadun parantamisessa.

Toivomme, että asiakaspalautetta annetaan jo matkan aikana, jotta kiitokset menevät nopeammin perille ja mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua välittömästi. Mikäli matkan aikana ilmenee huomauttamista esimerkiksi palvelujen, hytin tai hotellihuoneen suhteen, asiakkaan tulisi ottaa yhteyttä laivan tai hotellin infoon paikan päällä. Mikäli mahdollisesta epäkohdasta ei ole ilmoitettu, sen toteaminen ja siihen vetoaminen jälkikäteen ei ole aina mahdollista.

Asiakaspalautetta voi jättää meille alla olevan lomakkeen kautta. Palautteet käsitellään arkipäivisin ja niihin vastataan saapumisjärjestyksessä. Asiakaspalautteet, tuotereklamaatiot ja korvaushakemukset (EU asetus 1177/2010) tulisi välittää meille mahdollisimman pian matkan jälkeen tai viimeistään kahden (2) kuukauden sisällä matkasta.

Asiakaspalautelomake (suomeksi)

Kundresponsblankett (på svenska)

Muuta hyödyllistä tietoa:

  • EU asetus 1177/2010 koskien laivamatkustajan oikeuksia kaikissa EU-maissa.
  • Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
  • Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.
  • Kuluttaja voi halutessaan saattaa verkkokaupastamme ostettuja matkoja ja palveluita koskevan erimielisyyden käsiteltäväksi myös Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisuforumin (ODR-forum) kautta. Tallink Silja Oy:n sähköpostiosoite tässä forumissa käsiteltäviä asioita koskien on asiakastuki@tallinksilja.com.