CLUB ONE -JÄSENKORTTIEN KERÄYSARVONNAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä
Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9, 00220 HELSINKI, jäljempänä "Järjestäjä".

Kampanja-aika
Jäsenkorttien keräysarvontaan osallistuvat kaikki 1.2.2020-31.12.2021 välisenä aikana muovisen Club One -jäsenkorttinsa keräyslaatikkoon palauttaneet Suomessa asuvat Club One -jäsenet lukuun ottamatta Tallink -konsernin työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään sekä Tallink -konsernin palveluiden jälleenmyyjiä.

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua palauttamalla muovisen Club One -jäsenkortin Tallinkin ja Silja Linen aluksilla tai Tallink Hotels-ketjun hotelleissa olevaan keräyslaatikkoon kampanja-aikana. Arvontaan saa osallistua Suomessa asuvat 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Järjestäjällä on oikeus hylätä epäasialliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset.

Palkinto
Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yhteensä neljä kappaletta Päivä Tukholmassa -risteilylahjakorttia, jotka oikeuttavat risteilyyn Commodore-hytissä.

Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus
Arvonta suoritetaan 10.1.2022, jolloin arvotaan yhteensä 4 voittajaa. Yksi Club One -jäsenkortti voi voittaa vain yhden lahjakortin.

Järjestäjä toimittaa tiedon voitosta niiden yhteystietojen perusteella, jotka löytyvät palautetun Club One -jäsenkortin tiedoista. Osallistuja on velvollinen tarkastamaan jäsentietojensa oikeellisuus ennen arvontaan osallistumista. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 10 päivän kuluessa, on Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Järjestäjä ei vastaa siitä, ettei voittajaa tavoiteta.

Muut ehdot
Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Arvonnan tulos on lopullinen, eikä tuloksesta voi valittaa.

Arpajaisvero
Järjestäjä maksaa arpajaisveron.