TUBECON LIPPUKISAN ARVONTASÄÄNNÖT

 

Arvonnan järjestäjä ja rekisterinpitäjä
Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9, 00220 HELSINKI, jäljempänä "Järjestäjä".

Kampanja-aika
19.7.2018 klo 12.00 – 22.7.2018 klo 23:59, arvonta 23.7.2018.

Kuinka osallistun arvontaan
Kampanjaan voivat osallistua kaikki 13 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt, lukuun ottamatta Tallink-konsernin työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään sekä jälleenmyyjiä. Alle 18-vuotiailta edellytetään huoltajien lupa arvontaan osallistumiseen.

Voit osallistua arvontaan kommentoimalla Silja Line Suomen Facebook-julkaisuun kenen kanssa lähtisit Tubecon Merellä -risteilylle 22.9. Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä. Järjestäjällä on oikeus poistaa tai hylätä epäasialliset tai lain tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset ja sisällöt.

Palkinto, arvonta ja voittajan julkistaminen
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan viisi (5) kahden hengen lippupakettia Helsingissä Messukeskuksessa 17.-18.8.2018 järjestettävään Tubecon-tapahtumaan. Palkinto sisältää vain pääsyliput tapahtumaan. Järjestäjä ei vastaa palkintoon liittyvistä muista kuluista, kuten matkakustannuksista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Arvonta tapahtuu kampanja-ajan päättymispäivän jälkeisenä päivänä ja voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebookissa arvotun kommentin yhteydessä. Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinto uudelleen, ellei voittajaa tavoiteta 3 arkipäivän kuluessa voittoilmoituksen lähettämisestä. Järjestäjä ei vastaa siitä, ettei voittajaa tavoiteta ajoissa annetuista yhteystiedoista.

Osallistumalla tähän arvontaan osanottaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen markkinoinnissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Muuta
Osallistuja vastaa mahdollisista kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon käyttämiseen liittyvistä kustannuksista.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten teknisistä ongelmista aiheutuvista häiriöistä tai ongelmista internet-verkkoyhteydessä eikä vahingoista joita aiheutuu tai väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti kampanjaan osallistumisesta. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mistään välillistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Arvonnan järjestäjän vastuu kampanjan osanottajia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittuihin palkintoon ja sen arvoon.

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. Kaikki järjestäjän päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Osallistujat hyväksyvät ja ymmärtävät, että Facebook ei ole millään tavoin vastuussa arvonnasta eikä sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa.

Henkilötiedot
Järjestäjä kerää osallistujista arvontaa varten tarpeelliset henkilötiedot, joita käytetään ainoastaan arvontaan ja mahdollisesta voitosta ilmoittamiseen. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, ellei henkilö ole antanut siihen itse lupaa.

Arpajaisvero
Järjestäjä vastaa näissä ehdoissa mainittuihin palkintoihin liittyvästä arpajaisverosta.