Ohjeet ennen matkaa

Matkan suunnittelu ja matkavarauksen tekeminen

Liikkumis- ja/tai toimintarajoitteisen matkustajan on matkaa suunnitellessaan otettava huomioon merimatkan aiheuttamat rajoitukset ja mahdollisten hätätoimenpiteiden asettamat vaatimukset. Suosittelemme oman avustajan mukaan ottamista laivalle. Henkilöiden, joiden matkustuskyky on jostain edellä mainitusta syystä alentunut, tulee aina ilmoittaa tästä matkaa varatessaan, vaikka ei tarvitsisi avustamispalvelua.

Muista varmistaa jo matkaa varatessasi, että ostamasi matka tarjoaa sellaista palvelutasoa kuin edellytät. Matkavaraus suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin etukäteen, kuitenkin vähintään 48 tuntia ennen kuin aiot matkustaa. Tämän tulisi taata se, että tarvitsemasi avustamispalvelu on saatavilla.

Kannattaa myös varmistaa järjestelyt etukäteen ja tarkastaa, että kaikki tarvitsemasi palvelut ja muut mahdolliset erityistarpeesi on merkitty varaukseesi.

Avustettavan asiakkaan matkatavaroiden tulee olla määrältään ja muodoltaan sellaisia, jotka hän olisi kykenevä toimittamaan laivaan ja sieltä pois itse, mikäli ei olisi vammainen tai liikuntarajoitteinen. Avustettavalla asiakkaalla saa olla maksimissaan kaksi (2) matkatavaraa, jonka yhteispaino ei ylitä 35 kiloa. Mikäli asiakkaalla on enemmän matkatavaraa kuin edellä mainittu, tulee hänen itse järjestää matkatavaroiden kuljettaminen lähtöselvityksestä laivaan ja sieltä pois oman avustajan tai matkakumppanin avulla. EU-asetuksen mukainen avustamispalvelu on tarkoitettu liikuntaesteisen henkilön avustamiseen lähtöselvityksestä/terminaalin kutsupisteeltä laivaan ja päinvastoin matkatavaroiden kanssa, se ei ole kantopalvelu.

Matkaa suunnitellessasi voit tutustua laivojen vammaispalveluihin, lue lisää Laivalla-osiosta →

Avustaminen ja tarpeesi

Sinulta voidaan kysyä matkavarauksen yhteydessä esimerkiksi:

  • Minkä tyyppinen toimintarajoite sinulla on?
  • Minkälaista opastusta tarvitset?
  • Kykenetkö kävelemään terminaalin läpi laivaan vai tarvitsetko pyörätuolin?
  • Mikäli tarvitset pyörätuolin, käytätkö omaasi?
  • Onko pyörätuolin istuin kokoon menevä tai erillisellä voimanlähteellä varustettu?
  • Tarvitsetko avustajan työntämään pyörätuoliasi?
  • Voitko siirtyä pyörätuolista ilman apua?
  • Mitä apua tarvitset laivamatkan aikana? Mikäli tarvitset, ole hyvä ja yksilöi. Laivayhtiö ei voi auttaa ruokailemisessa, nostamisessa, yhteydenpidossa, lääkityksessä eikä wc-käynneissä. Mikäli tarvitset apua näissä toimissa, sinulla tulee olla avustaja matkalla mukana.
  • Onko sinulla mukanasi lääkinnällisiä välineitä?
  • Mikäli sinulla on myös vakava sairaustila, sinun tulee ottaa yhteys omaan lääkäriin ja varmistaa voitko matkustaa.