Kontaktblanketter

OBS. Ifall det är mindre än 7 dagar till din resa, vänligen kontakta oss via telefon.

Ny resebokning
Ändring av resebokning
Annullering av resebokning

 

Per telefon

Samtalsavgifter från Finland från finska operatörers anslutningar

010-samtal
Från fast nätverk eller från mobiltelefon 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min

Inspelning av kundsamtal

Tallink Silja Oy spelar möjligtvis in samtal för skolnings- och utvecklingsändamål.

 • Mariehamn resebutik

  Vi betjänar
  mån-fre 09.00-17.00
  (21.6.2024 stängd)

  Adress
  Hamnterminalen, Västra Hamnen
  22100 Mariehamn

  Telefon
  020 388 288
  0,0835 €/samtal + 0,167 €/min

Kundrespons

Responsen som vi får av våra kunder är mycket värdefull för oss och vi uttnyttjar den då vi utvecklar vår verksamhet samt förbättrar vår kundtjänst.

Ifall det under resan uppkommer orsaker att anmärka på t.ex.någon tjänst eller hyttens / hotellrummets städning eller utrustning, bör man kontakta fartygets information eller hotellets reception på plats. På detta sätt får vi en möjlighet att korrigera brister i våra tjänster genast. Möjlighet till ersättning förbättras ifall fartygets eller hotellets personal har konstaterat bristen under resans gang.

Vi ber er att skicka oss respons, produktreklamationer samt ersättningsansökningar (EU -förordningen 1177/2010) så snabbt som möjligt efter resan eller senast två (2) månader efter resan med hjälp av kundresponsblanketterna. Vi svarar på kundresponsen i ankomstordning under vardagar.

Kundresponsblankett

Andra kontaktblanketter (på finska)


Annan användbar information:

 • EU -förordningen 1177/2010 angående båtresenärens rätter i alla EU –länder. Läs mer
 • Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtal inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande.
 • Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen.
 • Konsumenten kan via Europeiska kommissionens tvistlösningsforum på webben (ODR-forumet) föra sin tvist gällande ett köp i en nätbutik för behandling av tvistlösningsorganet, om säljaren och konsumenten inte sinsemellan uppnår samförstånd. E-postadress för Tallink Silja Oy i detta forum är asiakastuki@tallinksilja.com.