Matkustusasiakirjat

Matkalippua tarkistetaan lukijalla terminaalin autolähtöselvityksessä

Olet itse velvollinen huolehtimaan, että sinulla on mukana matkustuskohteen viranomaismääräysten edellyttämät matkustusasiakirjat.

Laivayhtiöt ja satamaviranomaiset on velvoitettu tekemään matkustusdokumenttien satunnaistarkastuksia ISPS-säännöstön mukaisesti (International Ship and Port Facility Security Code).

Tallink Silja Linella on oikeus kieltäytyä kuljettamasta henkilöitä, joilla ei ole tarvittavia asiapapereita.

Vastaat itse kaikista mahdollisista lisäkustannuksista, joita sinulle aiheutuu matkustusasiakirjojen puuttumisen vuoksi.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjoista saat tietoa:
Rajavartiolaitoksen sivuilta
Ulkoasianministeriön sivuilta

Matkustusasiakirjat Viroon

Suomen kansalaiset:

 • passi tai Suomen poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti*
  Ajokortti ei kelpaa matkustusasiakirjaksi.

Muut EU-kansalaiset:

 • passi tai kuvallinen EU-standardien mukainen henkilökortti*

Muiden maiden kansalaiset:

 • passi sekä tarvittaessa viisumi

Lisätietoja Viron viisumimääräyksistä saat Viron ulkoministeriön sivuilta (englanniksi)

*Voimassaoleva passi tai kuvallinen, 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti. Ilman huoltajien suostumusta myönnetty alaikäisen henkilökortti, ilman matkustusoikeutta myönnetty henkilökortti, ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti (esim. Suomen kansalaiselle Virossa myönnetty henkilökortti) tai väliaikainen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.

Matkustusasiakirjat Ruotsiin

Huom! Matkustusasiakirjat tarkistetaan tällä hetkellä kaikilta matkustajilta Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Suomen kansalainen voi matkustaa Ruotsiin ilman passia tai virallista henkilökorttia, mutta henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan jollain muulla tavoin, esim. ajokortilla tai 1.3.1999 jälkeen myönnetyllä kuvallisella henkilökortilla.* 

Suomen ja muiden Pohjoismaiden kansalaiset:

 • Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti) kansalaisia koskee passivapaus eli Pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua Pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa. Henkilöllisyys on tarvittaessa voitava todistaa.*
 • Jos Pohjoismaiden kansalainen matkustaa ilman passia tai henkilökorttia, on hänen kuitenkin pyydettäessä pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilötodistuksella (esim. ajokortti tai muu viranomaisen myöntämä asiakirja*).
 • Matkaseurueen mukana matkustavan alaikäisen henkilöllisyyden todistamiseksi riittää myös Kela-kortti. Viranomaiset voivat tarvittaessa vaihtaa matkustajan henkilöllisyyteen liittyviä tietoja henkilöllisyyden tarkistamiseksi.
 • Lue lisää Rajavartiolaitoksen sivuilta

Muut EU-kansalaiset:

 • passi tai kuvallinen EU-standardien mukainen henkilökortti*

Muiden maiden kansalaiset: 

 • passi sekä tarvittaessa viisumi

Lisätietoja Ruotsin viisumimääräyksistä saat Ruotsin maahanmuuttoviraston sivuilta (englanniksi)

*Voimassaoleva passi tai kuvallinen, 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti
. Ilman huoltajien suostumusta myönnetty alaikäisen henkilökortti, ilman matkustusoikeutta myönnetty henkilökortti, ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti (esim. Suomen kansalaiselle Virossa myönnetty henkilökortti) tai väliaikainen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.

Matkustusasiakirjat Latviaan

Suomen kansalaiset:

 • passi tai Suomen poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti*
  Ajokortti ei kelpaa matkustusasiakirjaksi.

Muut EU-kansalaiset:

 • passi tai kuvallinen EU-standardien mukainen henkilökortti*

Muiden maiden kansalaiset:

 • passi sekä tarvittaessa viisumi

*Voimassaoleva passi tai kuvallinen, 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti. Ilman huoltajien suostumusta myönnetty alaikäisen henkilökortti, ilman matkustusoikeutta myönnetty henkilökortti, ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti (esim. Suomen kansalaiselle Virossa myönnetty henkilökortti) tai väliaikainen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.

Schengen-alueella liikkuminen

Kun liikutaan Schengenin säännöstöä soveltavasta maasta* toiseen, matkustusasiakirjaa ei yleensä viranomaisen toimesta tarkasteta. Matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa kussakin jäsenmaassa hyväksyttyä matkustusasiakirjaa.

Lisätietoja Schengen-alueella liikkumisesta saat Suomen Ulkoasiainministeriön sivuilta

*Schengen-valtioita ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.


Passin ja henkilökortin haku verkossa

Sekä passi että henkilökortti on mahdollista hakea kokonaan verkossa, samalla passikuvalla. Usein käyntiä poliisiasemalla ei tarvita. Jos käynti kuitenkin vaaditaan, vältät jonot varaamalla ajan verkossa tai puhelimitse.

Lisätietoa matkustusasiakirjoista ja niiden sähköisestä hausta saat poliisin verkkosivuilta