Vaarallisten aineiden kuljetus

 

Vaarallinen aine voi aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille, ympäristölle tai materiaaleille. Aineet on luokiteltu ominaisuuksiensa perusteella. YK:n suosituksissa on määriteltynä 9 eri luokkaa. Aineille voidaan antaa myös ns. toissijaisen vaaran luokka. Vaarallisten aineiden yhteen kuormauksissa on aina otettava huomioon luokat ja mahdolliset toissijaiset vaarat ja erityismääräykset.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia säätelevät kansallisten määräysten lisäksi seuraavat kuljetusmuotokohtaiset, kansainväliset säännöstöt:

Merikuljetukset: IMDG-koodi (IMDG-Code Amdt. 40-20)
 

Tallink Silja Oy noudattaa näiden määräysten viimeisimpiä voimassaolevia versioita.

Laivaus

Vaarallisten aineiden luokittelut ja kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti IMDG-säännösten mukaan, kuitenkin varustamon omat vaatimukset ja käytännöt huomioiden. Huomioitavaa on, että Tallinnan satamaan ei voi laivata luokan 1 aineita.

Paikanvaraus

Vaarallisia aineita kuljettavalle ajoneuvolle on varattava laivapaikka Tallink Siljan rahtivarauksesta hyvissä ajoin ennen laivausta. Vaaralliset aineet on myös ilmoitettava hyvissä ajoin, mieluiten varauksen yhteydessä ja samanaikaisesti on ilmoitettava vaarallisen aineen virallinen nimi (Proper Shipping Name, kauppanimityksiä ei hyväksytä), YK-numero, luokka, pakkausryhmä ja mahdolliset toissijaiset vaarat. Ilmoitus on tehtävä myös kuljetettaessa tavaraa rajoitettuina määrinä (Limited Quantity) tai muiden erityismääräysten/-vapautusten alaisena.

Selvitys

Luokitellusta tavarasta on tehtävä selvitys erillisellä lomakkeella Multimodal Dangerous Goods Declaration (pdf), joka on allekirjoitettava ja toimitettava rahtivaraukseen (booking.cargo@tallink.ee) ennen laivausta, sekä esitettävä myös lähtöselvityksen yhteydessä. Vaadittaessa myös alkuperäinen lomake on esitettävä.

Ajoneuvon/lastiyksikön merkintä

Lastinantajan/lähettäjän on huolehdittava, että kun ajoneuvo/lastiyksikkö tuodaan satamaan siinä on laivaukseen kulloinkin sovellettavien määräysten mukaiset kyltit. Yksikkö, johon on lastattu rajoitettuna määränä ilmoitettavaa tavaraa, tulee myös kyltittää. IMDG-säännösten mukaisia kylttejä voi tarvittaessa vuokrata lähtöselvityksestä.

Vaarallisten aineiden säilytys

IMO- tai ADR-luokiteltua tavaraa ei saa säilyttää Tallink Siljan satama-alueella. Ajoneuvot/lastiyksiköt on haettava/tuotava satamaan samana aamuna/iltana, kun laivaa puretaan/lastataan. Asiantuntijamme rahtivaraamossa ja satamissa antavat tarvittaessa lisätietoja luokiteltujen tavaroiden kuljetukseen liittyvissä kysymyksissä.