ISPS ja turvallisuus satamissa

 

ISPS on lyhenne sanoista International Ship and Port facility Security Code. Se on ohjeistus, jonka tarkoitus on lisätä meriturvallisuutta satamissa ja laivoilla. Toimielin tämän koodin takana on IMO (International Maritime Organization), joka toimii YK:n alaisuudessa. Kansainvälinen ISPS-koodi astuu voimaan 1.7.2004. Tallink Silja Linelle ja sen asiakkaille koodin voimaanastuminen tarkoittaa seuraavaa:

- Aidatut satama-alueet.
- Kaikki yksiköt on varattava etukäteen, jotta taataan pääsy satama-alueelle.
- Kaikkien yksiköiden mukana seuraa tavaraluettelo joka on esitettävä lastaussatamassa. Samaa koskee vaarallisia aineita.
- Yöpyminen aidatun alueen sisäpuolella on kielletty.
- Viranomaisilla on oikeus suorittaa pistokokeita kaikista lastiyksiköistä.
 
ISPS-koodi jakautuu ns. turvallisuustasoihin. Ne vaihtelevat tilanteesta ja mahdollisista uhkakuvista riippuen. Maan poliisiviranomainen määrää turvallisuustasoista ja ne voivat vaihdella satamasta satamaan.
 

Turvallisuustaso 1 (normaali tilanne)

Turvallisuustaso 1 on lähtökohtana ISPS:ssä eli n.s. normaali taso. Tällä tasolla tavaraluettelolla tarkoitetaan kuljetusasiakirjaa, josta käy ilmi vastaanottaja, lähettäjä, kokonaispaino sekä tavaralaji.
 
Kuorma-autot ja ajoneuvot jossa kuljettaja
Kaikki yksiköt on varattava etukäteen ennen kuin niillä on oikeus siirtyä aidatulle satama-alueelle (Secured Area). Tämä tarkoittaa, että odottaville autoille on joko tehtävä varaus check-in:ssä tai niiden on odotettava satama-alueen ulkopuolella. Kuljettajan on esitettävä tavaraluettelo check-in:ssä. Vaarallisia aineita kuljetettaessa on asiakirjoissa noudatettava voimassaolevia määräyksiä IMDG/ADR-säännösten mukaan. Ennakkoon varatut yksiköt, jotka saapuvat satamaan ajoissa ja odottavat myöhäisempää lähtöä, voidaan sopimusten mukaan pysäköidä satama-alueelle edellyttäen, että kuljettaja poistuu alueelta. Kuljettajalla on pääsy satama-alueelle seuraavan kerran vasta ennen kyseistä varattua lähtöä. Määräsatamassa yksikön on välittömästi poistuttava satama-alueelta (Secured Area).
 
Käsiteltävä tavara (semitrailerit, kontit, veneet, alustat)
Kaikki yksiköt on varattava etukäteen. Varaamaton yksikkö, joka saapuu satamaan päivän aikana, on varattava ennen satama-alueelle pääsyä (Secured Area). Ennen lastausta on esitettävä tavaraluettelo sekä voimassaolevien säännösten vaatimukset täyttävä asiakirja mahdollisista vaarallisista aineista. Vetoauton kuljettajan on poistuttava satama-alueelta jätettyään kuormayksikön laivattavaksi.
 
 

Turvallisuustaso 2 (korotettu valmius)

Turvallisuustaso 2 on korotettu valmius ISPS:ssä. Tämän tason yksityiskohtainen tavaraluettelo tarkoittaa kuljetusasiakirjaa, josta ilmenee vastaanottaja, lähettäjä, kokonaispaino sekä tavaran laatu ja kollimäärä. Yrityshenkilöllisyystodistuksella tarkoitetaan ID-korttia, joka vahvistaa kuljettajan henkilöllisyyden ja hänen edustamansa kuljetusyrityksen. Turvallisuustaso 1 määräysten lisäksi seuraavat vaatimukset ovat voimassa:
 
Kuorma-autot ja ajoneuvot jossa kuljettaja
Yksikön on saavuttava satamaan vähintään 2 tuntia ennen lähtöä. Kuljettajan ja mahdollisen apukuljettajan on vahvistettava henkilöllisyytensä ja esitettävä yrityshenkilöllisyystodistus. Checkin:ssä kuljettajan on esitettävä yksityiskohtainen tavaraluettelo lastista.
Käsiteltävä tavara (semitrailerit, kontit,veneet, alustat)
Yksikön on saavuttava satamaan vähintään 2 tuntia ennen lähtöä. Tässä yhteydessä on vetoauton kuljettajan vahvistettava henkilöllisyytensä ja esitettävä yksityiskohtainen tavaraluettelo sekä voimassaolevien säännösten vaatimukset täyttävä asiakirja mahdollisista vaarallisista aineista.
 

Turvallisuustaso 3

Turvallisuustaso 3 on korkein valmius ISPS:ssä. Tämä taso astuu voimaan esim. välittömän pommiuhan tai muun vaaran uhatessa. Lastin käsittely tällä tasolla tapahtuu viranomaisten ohjeiden mukaan.
 
Lastin tarkistus
ISPS-koodi edellyttää, että turvallisuustaso 1:n ollessa voimassa tehdään pistokokeita lastista ja turvallisuustaso 2:n ollessa voimassa tehdään useammin toistuvia tarkistuksia. Näistä tarkistuksista sovitaan erikseen toimivaltaisten viranomaisten kanssa.