Ikäsäännöt ja matkustusluvat

Nämä ikäsäännöt koskevat yksittäismatkustusta. Ikäsääntöjä sovelletaan sekä Tallink Silja Oy:n ja AS Tallink Gruppin liikennöimiin reitteihin. 
Lue lisää reittejä liikennöivistä yhtiöistä

Huom! Jokaisella alle 18-vuotiaalla lapsella, joka matkustaa ilman omaa huoltajaa, on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla. Valvojalla tulee olla valvojalomake täytettynä.

Risteilyt, yöreittimatkat ja hotellimatkat: ikäraja 18 vuotta

0-17 -vuotias saa matkustaa:

 • Huoltajan* seurassa.
 • Huoltajan valtuuttaman vähintään 25-vuotiaan perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman vähintään 25-vuotiaan valvojan*** seurassa.
 • Huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla.
 • Valvojalomake on oltava mukana matkalla.

Päiväreittimatkat ja päiväristeilyt: ikäraja 15 vuotta

15-17 -vuotias saa matkustaa:

 • Yksin.
 • Huoltajan* allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla.

0-14 -vuotias saa matkustaa:

 • Huoltajan* seurassa.
 • Huoltajan valtuuttaman vähintään 25-vuotiaan perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman vähintään 25-vuotiaan valvojan*** seurassa.
 • Huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla.
 • Valvojalomake on oltava mukana matkalla.

Kuka voi toimia valvojana

Huoltaja*

Lue lisää
 
 • Äiti, isä, muu laillinen holhooja.
 • Huoltajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja ja oltava täysi-ikäinen.
 • Yhdellä huoltajalla voi olla enintään 2 valvottavaa omien lastensa lisäksi.


Perheenjäsen**

Lue lisää
 
 • Isovanhemmat.
 • Täti, setä, eno, veli, sisko.
 • Perheenjäsenen on oltava vähintään 25-vuotias.
 • Yhdellä perheenjäsenellä voi olla enintään 2 valvottavaa.


Valvoja***

Lue lisää
 
 • Valvojan on oltava vähintään 25-vuotias.
 • Yhdellä valvojalla voi olla enintään 2 valvottavaa.
 • Valvojan tulee täyttää Tallink Siljan valvojalomake.

 

Nuorisoryhmät

Nuorisoryhmille (= vähintään 10 alle 18-vuotiasta nuorta) on erilliset valvojasäännöt, lue lisää.
 

Lupalomakkeet

Matkustuslupa - Huoltajan valtuutus 0-17 -vuotiaalle / Resetillstånd - Förmyndarintyg för 0-17-åring
Permission to travel 0-17 years

Matkustuslupa - Yksin matkustava 15-17 v. nuori reittimatkalla →
Resetillstånd - Ensamresande tonåring 15-17 år på ruttresa

Permission to travel alone on routetrips 15-17 years

Valvojalomake yksittäismatkustajille →
Övervakarens kontaktuppgifter

Guardian instructions / individual travel


Lisätietoa

 • Matkan varaajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja.
 • Mies- tai naispaikalla matkustavan on kaikilla reiteillä oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt.
 • Jokaisessa hytissä, jossa matkustaa valvottavia, on majoituttava myös yksi valvoja.
 • Lupalomakkeet tulee olla mukana matkalla ja ne on esitettävä lähtöselvityksen- tai laivan henkilökunnalle pyydettäessä. Lomakkeet voivat olla joko paperisena tai älylaitteella, joko käsinkirjoitettuja tai digitaalisesti allekirjoitettuja. On tärkeää, että allekirjoitettu lomake voidaan toisintaa varmennustarkoituksiin.
 • Matkan varaaja/matkustaja on itse vastuussa siitä, että tarvittava matkustuslupa on kunnossa.
 • Mikäli matkustaja ei täytä kyseisen matkan ikärajaa tai tarvittava matkustuslupa puuttuu, laivayhtiö ei vastaa matkustajalle aiheutuvista mahdollisista lisäkuluista eikä suorita matkalipuista rahanpalautusta.
 • Valvoja on vastuussa alkoholilainsäädännön ja laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta alaikäisen kohdalla sekä alaikäisen aiheuttamista vahingoista laivayhtiölle/hotellille/muille matkustajille/itselleen.