Ikäsäännöt ja matkustusluvat

Nämä ikäsäännöt koskevat yksittäismatkustusta. Ikäsääntöjä sovelletaan sekä Tallink Silja Oy:n ja AS Tallink Gruppin liikennöimiin reitteihin. 
Lue lisää reittejä liikennöivistä yhtiöistä

Huom! Jokaisella alle 18-vuotiaalla lapsella, joka matkustaa ilman omaa huoltajaa, on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla. Valvojalla tulee olla valvojalomake täytettynä.

Alle 18-vuotiaita (alaikäisiä) yksittäismatkustajia koskevat ikärajat Tallinkin ja Silja Linen laivoilla ovat seuraavat:

15–17-vuotias matkustaja voi matkustaa kaikkina viikonpäivinä yksin yhdensuuntaisella reittimatkalla, joka ei sisällä yöpymistä, tai päivämatkalla, kun hänellä on mukanaan vanhemman tai muun huoltajan allekirjoittama matkustuslupa. Matkan varaaja tai matkustaja on itse vastuussa matkustusluvan olemassaolosta.

Alle 18-vuotias matkustaja voi osallistua yöpymistä sisältävään matkaan seuraavilla ehdoilla:
1) vanhemman tai muun lainmukaisen edustajan tai valvojan kanssa. Matkustuslupa on täytettävä.
Matkustuslupa - Huoltajan valtuutus 0-17 -vuotiaalle / Resetillstånd - Förmyndarintyg för 0-17-åring
Permission to travel 0-17 years 

2) alle 18-vuotiaan matkustajan kanssa matkustavan valvojan on täytettävä valvojalomake
Valvojalomake yksittäismatkustajille →
Övervakarens kontaktuppgifter

Guardian instructions / individual travel

Alle 15-vuotias matkustaja voi matkustaa yhdensuuntaisella reittimatkalla tai päiväristeilyllä ilman yöpymistä:
1) vanhemman, huoltajan tai valvojan kanssa. 
2) alle 15-vuotiaan matkustajan kanssa matkustavan muun perheenjäsenen tai valvojan on täytettävä valvojalomake.
Matkustuslupa - Yksin matkustava 15-17 v. nuori reittimatkalla →
Resetillstånd - Ensamresande tonåring 15-17 år på ruttresa 

Permission to travel alone on routetrips 15-17 years 

Tallink ei korvaa matkalippua matkustajalle, jos matkustajan pääsy laivaan estyy sen vuoksi, että alaikäisellä matkustajalla ei ole edellä olevissa kohdissa mainittuja tarvittavia asiakirjoja tai ne ovat puutteellisia.

Nuorisoryhmille (= vähintään 10 alle 18-vuotiasta nuorta) on erilliset valvojasäännöt, lue lisää.

Perheenjäsen* – matkustavan lapsen vanhempi tai muu laillinen edustaja
Valvoja* – alle 18-vuotiaan matkustavan lapsen edustaja.

Valvojien ikärajat:

  • Tallinna-Helsinki-reitillä, ilman yöpymistä - vähintään 21-vuotias henkilö.
  • Muilla reiteillä sekä kaikilla yöpymisen sisältämillä matkoilla - vähintään 25-vuotias henkilö. Poikkeuksena voi oppilaansa valvojana toimia alle 25-vuotias opettaja tai valmentaja.

Yhdellä valvojalla voi olla enintään 10 alaikäistä valvottavaa jokaisella matkalla.

Lisätietoa:

  • Valvojan tulee tutustua Tallinkin valvojasääntöihin ja allekirjoitettava valvojalomake. Valvoja sitoutuu vastaamaan valvottavistaan ja on korvausvelvollinen heidän aiheuttaessa vahinkoa.
  • Mikäli tarvittavat valtuutuslomakkeet puuttuvat tai matkustaja ei täytä ikärajoituksia, varustamo ei ole vastuussa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista eikä hyvitä lippua.
  • Matkustaja/varauksen tekijä on itse vastuussa siitä, että valtuutukset ovat kunnossa.
  • Valvoja on vastuussa alkoholilainsäädännön ja laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta alaikäisen kohdalla sekä alaikäisen aiheuttamista vahingoista laivayhtiölle/hotellille/muille matkustajille/itselleen.
  • Kansallisten juhlapyhien (ja edeltävän päivän) aikana perjantain lähdöille sovelletaan ikärajoitusta.
  • Tallink Silja pidättää oikeuden muuttaa ikärajoituksia.