AS TALLINK GRUPP RYHMIEN MATKUSTUSEHDOT

Nämä AS Tallink Grupp ryhmien matkustusehdot ovat voimassa alkaen 01.05.2024 ja niitä sovelletaan vain AS Tallink Grupp ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Tallink) ryhmämatkoille (jäljempänä ehdot).
Ryhmämatkaan osallistuvien matkustajien matkustusasiakirjoja koskevat vaatimukset sisältyvät AS Tallink Grupp matkaehtoihin yksittäismatkustajille.
Ryhmämatkaan osallistuville erityistarpeisille ja liikuntarajoitteisille henkilöiden osalta on voimassa AS Tallink Grupp matkaehdoissa yksittäismatkustajille EU-asetuksessa 1177/2010 säädetyt oikeudet.
Lemmikkieläinten kuljetuksen yhteydessä noudatetaan AS Tallink Grupp matkaehtoja yksittäismatkustajille.
Asiakaspalautteen ja reklamaation jättäminen on säädetty AS Tallink Grupp matkaehdoissa yksittäismatkustajille.
AS Tallink Grupp pidättää itselleen oikeuden muuttaa kyseisiä ehtoja ajankohdasta riippumatta.
Mikäli asiasta ei ole erikseen säännelty näissä ehdoissa, noudatetaan AS Tallink Grupp matkaehtoja yksittäismatkustajille.

I OSA – YLEISOSA

(1) Ryhmä koostuu vähintään 10 matkustajasta, jolla on yhteinen maksettu ryhmävaraus ja/tai lippu, ja ryhmällä on edustaja - ryhmänjohtaja.
(2) Ryhmänjohtaja on matkustaja, joka hoitaa ryhmämatkan järjestelyt. Ryhmän koosta ja matkan tarkoituksesta riippuen ryhmänjohtaja matkustaa joko maksua vastaan tai ilmaiseksi Tallinkin päätöksen mukaisesti. Ryhmänjohtajalle asetetut vaatimukset löytyvät Tallinkin verkkosivustolla.
(3) Nämä ehdot eivät koske erikoismatkoja ja/tai erikoistarjouksen perusteella järjestettyjen matkojen varauksia ja/tai lippuja.

II OSA – LIPPUJEN VARAUS, MAKSAMINEN, VAIHTO JA PERUUTUS


1. LIPPUJEN VARAUKSEN YLEISET EHDOT

(1) Lippuja ryhmämatkoille voi varata Tallinkin myyntikanavissa tai matkatoimiston kautta.
(2) Ryhmämatkan järjestämiseksi ryhmänjohtaja voi pyytää Tallinkilta tarjouksen. Tallink määrittelee tarjouksen hinnat tarjouspyynnössä esitettyjen tietojen perusteella. Tarjouksessa palveluiden hinnat esitetään erikseen ja mahdollisuuksien mukaan summineen. Lisäksi tarjouksesta käy ilmi mahdolliset alennukset sekä muut oleelliset ehdot.
(3) Tarjouspyyntö tehdään yllä mainituissa Tallinkin myyntikanavissa tai matkatoimistolle.
(4) Tarjous on voimassa siihen merkittyyn päivämäärään asti tai vaihtoehtoisesti varauksen tekemiseen tarjouksen mukaisesti. Tarjous, jonka pohjalta ei ole tehty varausta, perutaan.

2. VARAUS

(1) Varaus on ryhmänjohtajan tekemä tilaus matkustajien kuljetuksen (matkan päivämäärä, kohde, matkan kesto tms.), laivapalveluiden ja/tai muiden palveluiden (esim. kolmansien tahojen tarjoamat palvelut) ostamiseksi.
(2) Varauksen tekemisen yhteydessä ryhmänjohtaja ilmoittaa lisäksi:
1) ryhmän matkustajaluvun ja matkustajien ikäryhmän (alaikäiset, täysi-ikäiset);
2) matkustajakuljetuksen palvelut (hyttipaikat, kansipaikat);
3) laivapalvelut (määrä ja kuvaukset);
4) lisäpalvelut matkan kohteessa;
5) ryhmänjohtajan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.
(3) Mikäli varauksella on bussi, on varauksessa ilmoitettava bussin rekisterinumero ja tarkat pituus- ja korkeusmitat. Lisäksi on ilmoitettava bussilla olevien lisälaitteiden pituudet ja korkeudet ja bussin taakse asennetut laitteet. Tarvittaessa on ilmoitettava myös bussin täysmassa.
(4) Tallinkin matkapaketteihin soveltuvat näistä ehdoista poikkeavat matkapakettiehdot, jotka annetaan erikseen tiedoksi matkapaketin tarjouksen yhteydessä. Matkapakettisopimus tulee voimaan, kun asiakas on maksanut matkapakettien varaus- ja maksuehtojen mukaisen ennakon. (5) Tallinkin yhteistyökumppanina toimivien kolmansien tahojen palveluihin sovelletaan kyseisten kolmansien tahojen omia varaus- ja maksuehtoja.

3. VARAUKSEN MAKSAMINEN

(1) Matkavaraus maksetaan seuraavasti:
1) Enintään 100 hytin / 100 kansipaikan varauksen osalta kaikilla reiteillä:
a) Aikaisemmin kuin 29 päivää ennen laivan lähtöä tehdyn varauksen yhteydessä maksetaan 10 % matkan hinnasta ja loppuosa varauksen hinnasta viimeistään 28 päivää ennen laivan lähtöä;
b) Kun varaus tehdään myöhemmin kuin 28 päivää ennen laivan lähtöä, on varauksen hinta maksettava kokonaisuudessaan varauksen tekemisen yhteydessä.
2) 101 hytin tai useamman / 101 tai useamman kansipaikan varauksen yhteydessä kaikilla reiteillä:
a) Aikaisemmin kuin 100 päivää ennen laivan lähtöä tehdyn varauksen yhteydessä maksetaan 10 % matkan hinnasta;
b) Seuraavat maksusuoritukset tehdään varausvahvistukseen merkittyjä määräaikoja noudattaen seuraavasti:
- 100 päivää ennen matkaa 25%
- 70 päivää ennen matkaa 50%
- 40 päivää ennen matkaa 75%
- 20 päivää ennen matkaa 100%
(2) Varauksen voi maksaa pankkisiirrolla Tallinkin tilille tai Tallinkin myyntipisteissä käteisellä ja/tai kortilla sekä matkantoimistolle heidän ehtojaan noudattaen.
(3) Tallinkilla on oikeus käsitellä saman asiakkaan saman matkan varaukset yhtenä varauksena.

4. MATKUSTAJALISTA
(1) Ryhmänjohtaja toimittaa matkustajalistan sähköpostitse Tallinkin lomakkeella Tallinkin yritys- ja tapahtumamyyntiin tai myyntipisteeseen tai vastaavasti matkatoimistolle sen määrittämällä tavalla viimeistään 7 päivää ennen laivan lähtöä. Jos kyseessä on Schengenin alueen ulkopuolelta saapuva ryhmä, on matkustajalistat toimitettava kohdemaan viisumin hakemista koskevia sääntöjä noudattaen.
(2) Matkustajalistassa on oltava kaikista matkustajista seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, sukupuoli, syntymäaika (päivä, kuukausi ja vuosi), kansalaisuus, Club One jäsenellä asiakasnumero ja bussista rekisterinumero. Matkustajalistan kanssa toimitetaan myös matkustajien hytti- ja tarvittaessa myös hotellihuonejakoa koskevat tiedot.

5. LÄHTÖSELVITYS (CHECK-IN)
(1) Ryhmän kaikkien jäsenten on oltava terminaalissa vähintään 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä.
(2) Ryhmänjohtaja noutaa ryhmän maihinnousukortit ennen laivan lähtöä terminaalin palvelutiskiltä (check-in).
(3) Maihinnousukorttien saamista varten ryhmänjohtajan tulee esittää varausvahvistus, kaikkien matkustajien matkustusasiakirjat sekä mahdollisen bussin rekisteriote. Ryhmänjohtajalle luovutetaan kaikkien matkustajien sekä mahdollisen bussin ja bussinkuljettajan maihinnousukortit.
(4) Maihinnousukortissa on matkustajan nimi, matkan ajankohta ja kohde, hytti varauksen osalta hyttinumero. Maihinnousukortti on voimassa vain, kun sen haltija on maihinnousukorttiin merkitty matkaan osallistuva henkilö.
(5) Maihinnousukorttia on säilytettävä koko matkan ajan. Miehistöllä on oikeus tarkistaa ja matkustaja on vastaavasti velvollinen esittämään maihinnousukortin laivaan nousun yhteydessä ja aina niin pyydettäessä koko matkan ajan. Matkustajan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä miehistön jäsenelle sitä kysyttäessä.
(6) Ilman ajoneuvoa matkustavan ryhmän lähtöselvitys päättyy 30 minuuttia ennen laivan lähtöä ja pääsy laivaan suljetaan 20 minuuttia ennen laivan lähtöä.
(7) Bussilla matkustavan ryhmän lähtöselvitys päättyy 1 tunti ennen laivan lähtöä.
(8) Tallink ei korvaa matkustajalle lipun hintaa, jos matkustajalta puuttuvat tarvittavat matkustus- ja/tai muut asiakirjat tai niissä on puutteita, joiden vuoksi matkustaja ei pääse laivaan.

6. VARAUKSEN JA/TAI LIPPUJEN MUUTOKSET JA PERUUTUS
(1) Varauksen tai lipun muutos käsittää kuljetuspalveluiden (hyttiluokan ja ajoneuvon mittojen) ja laivapalveluiden muutokset.
(2) Henkilötietojen muuttaminen varaukselle tai lipulle ei ole varauksen tai lipun muutos.
(3) Lipun muutoksen yhteydessä on muutetusta palvelusta maksettava Tallinkin hinnaston mukaisesti. Kuljetuspalvelun ja/tai laivapalvelun muutoksen yhteydessä on maksettava ensiksi ostetun palvelun ja vaihdetun palvelun hintaero, tai vastaavasti uuden palvelun ollessa aiempaa halvempi, hintaero palautetaan samalle pankkitilille, jolta maksu on alun perin tehty, ja tällöin lisäksi sovelletaan alakohdan 14 mukaista peruutusmaksua.
(4) Kuljetus- ja/tai laivapalveluiden peruutuksen yhteydessä matkustaja maksaa mahdollisen peruutusmaksun alakohdassa 13, 14 tai 15 säädetyn mukaisesti. Tallinkin yhteistyökumppanina toimivien kolmansien tahojen tarjoamien palveluiden peruutuksiin sovelletaan kolmansien tahojen määrittelemiä peruutusmaksuja.
(5) Varauksen ja/tai lipun voi muuttaa tai peruuttaa vain ryhmänjohtaja. Varausta ja/tai lippua ei voi muuttaa eikä peruuttaa verkossa tai puhelinsovelluksen kautta.
(6) Tallink peruu varauksen, jos sitä ei ole maksettu ajoissa tai jos ryhmänjohtaja ei ole toimittanut ehtojen osan II kohdan 4 alakohdassa 2 mainittua matkustajalistaa.
(7) Tallink peruuttaa ryhmäliput, jos lähtöselvitystä ei ole tehty ennen laivan lähtöä siihen tarkoitetussa paikassa (check-in). Päivämatkan tai risteilyn ollessa kyseessä perutaan koko matka, mikäli lähtöselvitystä ei ole tehty laivan ensimmäisessä lähtösatamassa.
(8) Mikäli varauksen muutoksen jälkeen ryhmään jää alle 10 matkustajaa, on Tallinkilla oikeus soveltaa varaukseen yksittäismatkustajiin sovellettavaa hinnoittelua sekä matkaehtoja yksittäismatkustajille, ilmoittaen siitä kirjallisesti ryhmänjohtajalle.
(9) Varauksen ja/tai lippujen muutosta tai peruutusta koskeva ilmoitus on toimitettava kirjallisesti Tallinkille tai matkatoimistolle. Tallinkille toimitetut ilmoitukset käsitellään arkipäivisin työaikoina ja määräajat lasketaan muutosta ja/tai peruutusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisen päivästä lukien. Matkantoimistolle toimitetut ilmoitukset käsitellään matkatoimiston ehtojen mukaisesti.
(10) Kun kuljetus- ja/tai laivapalvelua muutetaan, ja kyseiset palvelut maksavat enemmän kuin alun perin ostetut palvelut, on maksettava kyseisten palveluiden hintaero. Kun kuljetus- ja/tai laivapalvelua muutetaan ja kyseiset palvelut ovat alun perin ostettuja palveluja edullisempia, on maksettava alakohdan 13, 14 tai 15 mukainen peruutusmaksu mutta hintaero palautetaan.
(11) Lipun peruutuksen yhteydessä palautetaan lipusta maksettu summa (myös laivapalveluista maksettua summa), josta on vähennetty alakohdan 13, 14 tai 15 mukainen peruutusmaksu. (12) Kohdissa 10 ja 11 mainituissa tapauksissa palautetaan summa samalle pankkitilille, josta alkuperäinen maksu lipusta on suoritettu. (13) Enintään 100 hytin / 100 kansipaikan ryhmälippujen peruutuksen yhteydessä sovelletaan seuraavia peruutusmaksuja (pois lukien reitti Tallinna-Helsinki): 1) peruutettaessa lippu 28 päivää tai aiemmin ennen laivan lähtöä, peruutusmaksua ei sovelleta; 2) peruutettaessa lippu 27–21 päivää ennen laivan lähtöä, vähennetään maksetusta summasta peruutusmaksuna 25 % hyttien/kansipaikkojen hinnasta ja loput summasta palautetaan ryhmälle; 3) peruutettaessa lippu 20–8 päivää ennen laivan lähtöä, vähennetään maksetusta summasta peruutusmaksuna 50 % hyttien/kansipaikkojen hinnasta ja loput summasta palautetaan ryhmälle; 4) peruutettaessa lippu 7 päivää tai sitä myöhemmin ennen laivan lähtöä, peruutusmaksu on 100 % lipun hinnasta. (14) Enintään 100 hytin / 100 kansipaikan ryhmälippujen peruutuksen yhteydessä reitillä Tallinna-Helsinki sovelletaan seuraavia peruutusmaksuja: 1) peruutettaessa lippu 14 päivää tai aiemmin ennen laivan lähtöä, peruutusmaksua ei sovelleta; 2) peruutettaessa lippu 13–8 päivää ennen laivan lähtöä, vähennetään maksetusta summasta peruutusmaksuna 50 % hyttien/kansipaikkojen hinnasta ja loput summasta palautetaan ryhmälle; 3) peruutettaessa lippu 7 päivää tai sitä myöhemmin ennen laivan lähtöä, peruutusmaksu on 100 % lipun hinnasta. (15) 101 tai useamman hytin / 101 tai useamman kansipaikan ryhmälippujen peruutuksen yhteydessä sovelletaan kaikilla reiteillä seuraavia peruutusmaksuja:
1) peruutettaessa lippu 90 päivää tai aiemmin ennen laivan lähtöä, peruutusmaksua ei sovelleta; 2) peruutettaessa lippu 89–60 päivää ennen laivan lähtöä, vähennetään maksetusta summasta peruutusmaksuna 25 % hyttien/kansipaikkojen hinnasta ja loput summasta palautetaan ryhmälle; 3) peruutettaessa lippu 59–28 päivää ennen laivan lähtöä, vähennetään maksetusta summasta peruutusmaksuna 50 % hyttien/kansipaikkojen hinnasta ja loput summasta palautetaan ryhmälle; 4) peruutettaessa lippu 27–14 päivää ennen laivan lähtöä, vähennetään maksetusta summasta peruutusmaksuna 75 % hyttien/kansipaikkojen hinnasta ja loput summasta palautetaan ryhmälle; 5) peruutettaessa lippu 14 päivää tai sitä myöhemmin ennen laivan lähtöä, peruutusmaksu on 100 % lipun hinnasta.

III OSA - NUORISORYHMÄT

(1) Nuorisoryhmä on ryhmä, johon kuuluvat alle 18-vuotiaat matkustajat, ryhmänjohtaja ja tarvittaessa ryhmän valvojat.
(2) Nuorisoryhmän johtaja ja/tai valvoja on henkilö, joka on täyttänyt valvojan lomakkeen ja sitoutuu noudattamaan siinä esitettyjä ehtoja. Lomake on Tallinkin verkkosivustolla. Nuorisoryhmän johtajan ja/tai valvojan ikärajat ovat seuraavat:
• Tallinna-Helsinki-reitillä ilman yöpymistä vähintään 21 vuotta;
• Muilla reiteillä vähintään 25 vuotta. Poikkeuksena nuorisoryhmän johtajana ja/tai valvojana voi toimia alle 25-vuotias opettaja tai valmentaja luokkansa tai joukkueensa kanssa;
(3) Nuorisoryhmällä, jossa on yli 10 jäsentä, on ryhmänjohtajan lisäksi oltava myös valvojia, yksi valvoja jokaista 10 ryhmän jäsentä kohden. Ryhmän valvojan on tunnettava kaikki hänen valvonnassaan olevat ryhmän jäsenet.
(4) Ryhmänjohtaja varmistaa, että kaikilla ryhmän jäsenillä on matkaan tarvittavat voimassa olevat matkustusasiakirjat ja tarvittavat suostumukset ryhmänjohtajan/valvojan kanssa matkustamiseen.
(5) Kaikkien nuorisoryhmän johtajien ja/tai valvojien tulee ennen matkaa tutustua nuorisoryhmille tarkoitettuihin sääntöihin ja ohjeistaa kyseiset säännöt myös nuorisoryhmän jäsenille. Nuorisoryhmiä koskevat säännöt ovat Tallinkin verkkosivustolla.
(6) Ryhmänjohtaja tekee lähtöselvityksen näiden ehtojen kohdan 5 mukaisesti ja hänelle luovutetaan kaikkien matkustajien maihinnousukortit. Ryhmänjohtaja luovuttaa valvojille heidän valvonnan alaisten matkustajien maihinnousukortit.
(7) Valvojat kirjoittavat vastuullaan olevien nuorten hyttinumerot valvojan lomakkeeseen.
(8) Jokainen ryhmän johtaja/valvoja saattaa vastuullaan olevat matkustajat läpi lipun- ja passintarkastuksen ja kulkee heidän kanssaan yhdessä laivaan.