Matkaehdot yksittäismatkustajille

Nämä AS Tallink Gruppin matkaehdot (jäljempänä Matkaehdot) koskevat AS Tallink Gruppin ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Tallink) laivamatkoja. Matkaehdot ovat voimassa 1. kesäkuuta 2024 alkaen ja niitä sovelletaan vain yksittäismatkustajiin. Tallinkin matkapaketteihin sovelletaan näistä Matkaehdoista poikkeavia ehtoja ja ne ilmoitetaan matkapakettitarjousten yhteydessä.

Jos matkasi on varattu ennen 1. kesäkuuta 2024, varaukseesi sovelletaan edellisiä matkaehtoja.

OSA 1: Yleistä
OSA 2: Matkustusehdot
1. Matkavaraus
2. Lähtöselvitys
3. Matkustusasiakirjat
4. Vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat
5. Eläinten kuljetus
6. Ikärajat yksittäismatkustajille
    Ikärajat nuorisoryhmille
OSA 3: Matkan varaus, maksaminen, muutos ja peruutus
OSA 4: Reklamaatiot
OSA 5: Ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien kuljettaminen Muuga-Vuosaari-reitillä
OSA 6: Julkisen langattoman verkon käyttöä koskevat säännöt AS TALLINK GRUPP konsernin laivoilla

 

Osa I: Yleistä

1. Määritelmät
- ”Reittimatka” on yhdensuuntainen tai edestakainen matka, joka ei ole risteily.
- ”Risteily” on samalla laivalla tehtävä edestakainen matka, jossa meno-paluumatkalippu lähtöselvitetään ensimmäisessä lähtösatamassa ja joka sisältää olennaisena osana matkustajan kuljetusta majoituksen laivassa.
- ”Päivämatka” on edestakainen matka, jonka molemmat suunnat tapahtuvat saman päivän aikana ja jossa sekä meno- että paluureitin matkaliput lähtöselvitetään ensimmäisessä lähtösatamassa.
- ”Autopaketti” on matka, joka sisältää yhdensuuntaisen matkalipun vähintään yhdelle matkustajalle ja autolle (pois lukien polkupyörät ja linja-autot).
- ”Matkavaraus” on matkustajan tekemä tilaus, joka koskee matkustajaliikennepalveluita, laivan palveluita tai muita palveluita (esim. kolmansien osapuolten palveluita).
- ”Matkalippu” on liikenteenharjoittajan paperilla tai sähköisesti antama vahvistus matkustajan kuljettamisesta meritse ja matkan hinnan maksamisesta.
- ”Matkustajaliikennepalvelu” on palvelu, joka kattaa matkustajan (hytti, hyttipaikka tai kansipaikka) ja hänen mukanaan olevan ajoneuvon kuljettamisen.
- ”Laivan palvelu” on laivassa tarjottava palvelu, joka ei ole matkustajaliikennepalvelu. Laivan palveluita ovat hyttipalvelut, ateriapalvelut, sauna, hyvinvointipalvelut ja muut laivassa tarjottavat palvelut.
- ”Laivaannousukortti” on paperinen tai sähköinen asiakirja, jonka matkustaja saa matkalipun perusteella ja joka oikeuttaa matkustajan nousemaan laivaan. Laivaannousukortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

- ”Perheenjäsen” – matkustavan lapsen vanhempi tai muu laillinen edustaja.
- ”Valvoja” - alle 18-vuotiaan matkustavan lapsen edustaja. Valvojan ikärajat ovat seuraavia:
• Tallinna–Helsinki-reitillä, ilman yöpymistä - vähintään 21-vuotias henkilö;
• muilla reiteillä sekä kaikilla yöpymisen sisältämillä matkoilla - vähintään 25-vuotias henkilö. Poikkeuksena voi oppilaansa valvojana toimia alle 25-vuotias opettaja tai valmentaja.
Valvojan tulee tutustua Tallinkin valvojasääntöihin ja allekirjoitettava valvojalomake. Valvoja sitoutuu vastaamaan valvottavistaan ja on korvausvelvollinen heidän aiheuttaessa vahinkoa.
- ”Matkustuslupa” on vanhemman tai muun huoltajan täyttämä ja allekirjoittama määrämuotoinen asiakirja, jolla vanhempi tai muu huoltaja sallii 15–17-vuotiaan matkustajan matkustaa yksin.
- ”Vanhemman/huoltajan valtuutus” on vanhemman tai muun huoltajan täyttämä ja allekirjoittama määrämuotoinen asiakirja, jolla muu henkilö (muu perheenjäsen tai valvoja) valtuutetaan toimimaan lapsen valvojana laivamatkan aikana sekä velvoitetaan tämä huolehtimaan ja vastaamaan lapsesta koko matkan ajan.
- ”Valvojalomake” on 0–17-vuotiaan matkustajan valvojan täyttämä ja allekirjoittama määrämuotoinen asiakirja, jolla valvoja sitoutuu vastaamaan valvomastaan 0–17-vuotiaasta matkustajasta koko matkan ajan.

- ”Palvelumaksu” on lisäpalveluista (esimerkiksi postitus) veloitettava, Tallinkin hinnaston mukainen maksu. Tallink Silja Oy:n palvelumaksut

- "Muutos- tai peruutuskulu" on matkalipun muutoksesta tai peruutuksesta veloitettava Tallinkin hinnaston mukainen maksu.

Osa II: Matkustusehdot

1. Matkavaraus

(1) Matkavarausta tehtäessä on ilmoitettava matkustajan etunimi, sukunimi, syntymäaika (päivä, kuukausi ja vuosi), kansalaisuus, sukupuoli, yhteyspuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

(2) Mukaan otettavasta ajoneuvosta (polkupyörä, sähköinen henkilökuljetin, mopo, moottoripyörä, auto, linja-auto) on matkavarausta tehtäessä ilmoitettava ajoneuvon rekisterinumero sekä ajoneuvon tarkka pituus ja korkeus. Lisäksi on ilmoitettava ajoneuvoon kiinnitettyjen lisävarusteiden ja -laitteiden (suksiboksi, taakkateline, perävaunu jne.) pituus ja korkeus sekä ajoneuvon katolle tai taakse asennetut laitteet (polkupyörä, taakkateline jne.). Pyydettäessä asiakkaan on matkavarausta tehtäessä ilmoitettava ajoneuvon kokonaispaino.

2. Lähtöselvitys

(1) Matkalippu on ennen laivan lähtöä lähtöselvitettävä (check-in) satamaterminaalin palvelutiskillä, lähtöselvitysautomaatilla, verkkosivuilla tai älypuhelinsovelluksen kautta.
(2) Kun matkalippu on lähtöselvitetty, matkustajalle annetaan laivaannousukortti. Laivaannousukorttiin on merkitty matkustajan nimi, matkan ajankohta, laivan nimi ja matkakohde. Laivaannousukortti on voimassa vain laivaannousukorttiin merkitylle matkustajalle hänen matkustaessaan laivaannousukorttiin merkityllä matkalla.
(3) Laivaannousukortti tulee säilyttää koko matkan ajan. Miehistön jäsenillä on oikeus tarkastaa ja matkustajalla on velvollisuus esittää laivaannousukortti laivaan nousun yhteydessä ja pyydettäessä myös koko matkan aikana. Pyydettäessä matkustajan on voitava todistaa henkilöllisyytensä miehistön jäsenille.
(4) Ilman ajoneuvoa matkustavien matkustajien lähtöselvitys:
1) avataan satamaterminaalin palvelutiskillä 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Internet-ympäristössä, lähtöselvitysautomaatilla ja älypuhelinsovelluksen kautta matkalipun voi lähtöselvittää aikaisintaan 24 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitystä varten tarvitaan matkalippu ja matkustusasiakirja.
2) suljetaan 30 minuuttia ennen laivan lähtöä ja laivaannousu päättyy 20 minuuttia ennen laivan lähtöä.
(5) Ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien lähtöselvitys:
1) avataan 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Internet-ympäristössä ja älypuhelinsovelluksen kautta matkalipun voi lähtöselvittää enintään 24 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitystä varten tarvitaan matkalippu, matkustusasiakirja ja ajoneuvon rekisteröintitodistus.
2) suljetaan 30 minuuttia ennen laivan lähtöä. Poikkeuksena Tallinna-Maarianhamina klo 18.00 ja Tukholma-Maarianhamina klo 16.45 lähtöjen autolähtöselvitys päättyy 1,5 tuntia ennen.
3) ajoneuvon kanssa matkustavan matkustajan on oltava matkalipun lähtöselvittämisen jälkeen viimeistään 30 minuuttia ennen laivan lähtöä ajoneuvoille varatulla odotusalueella.
(6) Kohtien 4 ja 5 mukaista määräaikaa myöhemmin saapuvaa matkustajaa ei lähtöselvitetä ja matkalippu mitätöityy.

3. Matkustusasiakirjat

(1) Matkustajalla on koko matkan ajan oltava mukanaan voimassa oleva matkustusasiakirja ja muut tarvittavat asiakirjat, kuten mahdollisesti tarvittava viisumi. Matkustaja on vastuussa kaikkien asiakirjojen voimassaolosta ja oikeellisuudesta.
(2) Kaikilla valtionrajan ylittävillä matkustajilla on velvollisuus esittää matkustusasiakirja pyydettäessä. Henkilöiltä, joilla ei ole matkustusasiakirjaa tai jotka kieltäytyvät sitä esittämästä, evätään pääsy laivaan.
(3) Tallink ei korvaa matkalippua matkustajalle, jos matkustaminen estyy puutteellisen tai vanhentuneen matkustusasiakirjan vuoksi tai matkustajalla ei ole tarvittavaa matkustusasiakirjaa.

4. Vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat

(1) Jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet matkustamiseen laivaliikenteessä kuin muillakin matkustajilla, vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on yleisten matkustajille kuuluvien oikeuksien lisäksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annetussa asetuksessa N:o 1177/2010 säädettyjä oikeuksia. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1426665556376&uri=CELEX:32010R1177
(2) Jos matkustajan mukana matkustaa opaskoira (opaskoira on vammaista tai liikuntarajoitteista henkilöä saattava tunnustettu koira), matkustajalla on oltava tarvittavat asiakirjat opaskoiran maahantuontiin ja maastavientiin. Kaikilla Euroopan unionin alueella eläimen kanssa matkustavilla matkustajilla on oltava mukanaan lemmikkieläinpassi.
(3) Matkustajan on matkavarausta tehdessään ilmoitettava tarvittavat opaskoiraa koskevat tiedot ja opaskoirien lukumäärä.

5. Eläinten kuljetus

(1) Matkustajalla on oltava matkan aikana mukanaan tarvittavat asiakirjat lemmikkieläimen maahantuontiin ja maastavientiin. Kaikilla Euroopan unionin alueella eläimen kanssa matkustavilla matkustajilla on oltava mukanaan lemmikkieläinpassi. (2) Miehistön jäsenillä on oikeus tarkastaa ja matkustajalla on velvollisuus esittää edellä
kohdassa 1 mainittu lemmikkieläimen asiakirja laivaan nousun yhteydessä ja miehistön jäsenen sitä pyytäessä myös matkan aikana. (3) Matkustajien ja miehistön terveydelle vaaraksi olevien eläinten kuljettaminen on sallittua vain liikenteenharjoittajan erillisellä suostumuksella. Suostumusta koskevat hakemukset tulee lähettää customerservice@tallinksilja.com
(4 )Matkustaja on velvollinen tarkastamaan lemmikkihyttejä ja häkkejä sekä muita asiaan liittyviä seikkoja koskevat tiedot ennen matkan varaamista. Lisätietoja löytyy internet-sivuiltamme
(5) Matkustajan on matkavarausta tehdessään ilmoitettava tarvittavat lemmikkieläintä koskevat tiedot ja lemmikkieläinten lukumäärä. (6) Tallink ei korvaa matkalippua matkustajalle, jos matkustaminen estyy lemmikkieläimen puutteellisten tai puuttuvien asiakirjojen vuoksi.

6. Ikärajat

Alle 18-vuotiaita (alaikäisiä) yksittäismatkustajia koskevat ikärajat Tallinkin ja Silja Linen laivoilla ovat seuraavat: (1) 15–17-vuotias matkustaja voi matkustaa kaikkina viikonpäivinä yksin yhdensuuntaisella reittimatkalla, joka ei sisällä yöpymistä, tai päivämatkalla, kun hänellä on mukanaan vanhemman tai muun huoltajan allekirjoittama matkustuslupa. Matkan varaaja tai matkustaja on itse vastuussa matkustusluvan olemassaolosta.
(2) Alle 18-vuotias matkustaja voi osallistua yöpymistä sisältävään matkaan seuraavilla ehdoilla:
   1) vanhemman tai muun lainmukaisen edustajan tai valvojan kanssa. 
   2) alle 18-vuotiaan matkustajan kanssa matkustavan valvojan on täytettävä valvojalomake

   3) Vanhemman tai huoltajan valtakirja 0-17-vuotiaan lapsen/nuoren valvojalle

(3) Alle 15-vuotias matkustaja voi matkustaa yhdensuuntaisella reittimatkalla tai päiväristeilyllä ilman yöpymistä:
1) vanhemman, huoltajan tai valvojan kanssa. Matkustusluvan esimerkki on tämän kohdan momentin 2 alakohdassa 1;
2) Alle 15-vuotiaan matkustajan kanssa matkustavan muun perheenjäsenen tai valvojan on täytettävä valvojalomake. Matkustuslupalomakkeet

(4) Tallink ei korvaa matkalippua matkustajalle, jos matkustajan pääsy laivaan estyy sen vuoksi, että alaikäisellä matkustajalla ei ole edellä olevissa kohdissa mainittuja tarvittavia asiakirjoja tai ne ovat puutteellisia.

Osa III: Matkan varaus, maksaminen, muutos ja peruutus

1. Matkan varausehdot

(1) Näitä varaus-, maksu-, muutos- ja peruutusehtoja (jäljempänä Varausehdot) sovelletaan Tallinkin verkkosivuilla, älypuhelinsovelluksen kautta, myyntipalvelussa, matkamyymälässä, satamaterminaalin palvelutiskillä, lähtöselvitysautomaatilla sekä matkanjärjestäjän myymälässä ja sen verkkosivuilla tehtyihin yksittäismatkustajan matkavarauksiin.
(2) Varausehtoja sovelletaan verkkosivuilla ja älypuhelinsovelluksen kautta tehtyihin matkavarauksiin, joissa on korkeintaan 24 matkustajaa, ja muuta kautta tehtyihin matkavarauksiin, joissa on enintään 9 matkustajaa.
(3) Varausehtoja ei sovelleta kolmansien osapuolten järjestämiin matkoihin eikä myöskään erikoismatkojen ja/tai erikoistarjousten varauksiin ja/tai matkalippuihin.
(4) Matkalipun voi varata ja maksaa kohdassa 1 mainittuja kanavia käyttäen.
(5) Matkavarausta tai matkalippua ei voi peruuttaa Tallinkin verkkosivuilla, älypuhelinsovelluksen kautta eikä matkanjärjestäjän verkkosivuilla.
(6) Matkavarausta ja matkalippua voi muuttaa ja ne voi peruuttaa kaikkia kohdassa 1 mainittuja kanavia käyttäen kohdassa 5 mainittuja tapoja lukuun ottamatta.

2. Matkavarauksen maksaminen

(1) Matkavaraus on maksettava varauksen yhteydessä kokonaisuudessaan.
(2) Matkavaraus, jota ei ole maksettu määräajan kuluessa, peruutetaan.
(3) Jos matkavaraus on tehty vähemmän kuin 5 arkivuorokautta ennen lähtöä ja maksu on suoritettu tilisiirtona, satamaterminaalin palvelutiskin työntekijällä on oikeus vaatia maksun suorittamista paikan päällä, ellei matkavarauksen mukainen kokonaissumma lähtöselvityshetkellä näy Tallinkin pankkitilillä.

3. Matkavarauksen muutokset

(1) Matkavarauksessa voidaan muuttaa matkan suuntaa ja/tai reittiä, lähtöpäivämäärää tai kellonaikaa, hyttiluokkaa, ajoneuvoa sekä laivan palvelua. Matkustajaliikennepalvelun ja laivan palvelun tai ajoneuvon muuttaminen voi muuttaa kyseisen palvelun hintaa.
(2) Matkavarauksen henkilötietojen muuttamista ei katsota Matkavarauksen tai Matkalipun muuttamiseksi.
(3) Muutettaessa matkavarausta muutettavasta palvelusta veloitetaan Tallinkin hinnaston mukainen maksu. Matkustajaliikennepalvelun ja/tai laivan palvelun muuttamisesta peritään alun perin ostetun palvelun ja muutettavan palvelun hinnanero tai hinnanero palautetaan samalle pankki- tai luottokorttitilille, jolta matkalippu on maksettu, ja lisäksi veloitetaan muutoskulut.

(4) Matkavarauksen muutokset Ruotsin liikenteessä

1) Mikäli matkavarausta muutetaan vähintään 21 vuorokautta ennen lähtöä, muutoskuluja ei peritä.
2) Kun matkustaja haluaa vaihtaa matkan suuntaa ja/tai reittiä, matkustuspäivää tai kellonaikaa 20 päivästä 24 tuntiin ennen laivan lähtöä tai jos lippu on lähtöselvitetty, matkustajan on maksettava 10 euron suuruinen muutoskulu per varaus, lipun hintaeroa ei korvata ja jos vaihdettu lippu maksaa alkuperäistä enemmän, matkustaja korvaa hintaeron.
3) Kun lähtöön on aikaa alle 24 tuntia, matkavaraukseen merkittyä matkan suuntaan ja/tai reittiä sekä lähtöpäivämäärää tai kellonaikaa ei voi muuttaa.

(5) Matkavarauksen muutokset Helsinki-Tallinna-liikenteessä. 

1) Mikäli matkavarausta muutetaan vähintään 7 vuorokautta ennen lähtöä, muutoskuluja ei peritä.
2) Kun matkustaja haluaa vaihtaa matkan suuntaa ja/tai reittiä, matkustuspäivää tai kellonaikaa 6 päivästä 30 minuuttiin ennen laivan lähtöä tai jos lippu on lähtöselvitetty, matkustajan on maksettava 10 euron suuruinen muutoskulu per varaus, lipun hintaeroa ei korvata ja jos vaihdettu lippu maksaa alkuperäistä enemmän, matkustaja korvaa hintaeron.
3) Matkustaja ei voi vaihtaa matkan suuntaa ja/tai reittiä, matkustuspäivää tai kellonaikaa eikä vähentää varauksen matkustajamäärää, jos laivan lähtöön on aikaa alle 30 minuuttia.
(6)Business Lounge -luokan lipun vaihtoon ei sovelleta muutoskulua ja lipun voi vaihtaa viimeistään 30 minuuttia ennen laivan lähtöä.
(7) Jos hyttipalveluihin tehdään muutoksia vähemmän kuin 48 tuntia ennen lähtöä, hyttipalvelun hinta veloitetaan muutoskuluna.
(8) Käyttämättömiä sarjalippuja ei lunasteta takaisin.

4. Matkavarauksen peruuttaminen

(1) Tallink peruu maksamattomat matkavaraukset yksipuolisesti. Tallink peruu matkalipun, jos matkustaja ei ole lähtöselvittänyt matkalippua (check-in) Tallinkin verkkosivuilla, älypuhelimen sovelluksen kautta, satamaterminaalin palvelutiskillä tai lähtöselvitysautomaatilla ennen matkan alkua tai jos matkustajalla ei ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Päivämatkojen ja risteilyjen osalta Tallink peruu koko matkan, ellei matkustaja ole lähtöselvittänyt matkalippua ensimmäisesssä lähtösatamassa.
(2) Matkalipun peruuttamisesta veloitetaan näiden Varausehtojen mukaiset peruutuskulut. Matkalipun peruuttamisen yhteydessä palautetaan matkalipusta maksettu hinta peruutuskuluilla vähennettynä samalle pankki- tai luottokorttitilille, jolta matkalippu on maksettu.

(3) Matkavarauksen peruutukset Ruotsin liikenteessä:

1) Jos lähtöön on enemmän kuin 20 vuorokautta, veloitetaan 10 euron peruutuskulu ja loppuosa maksetusta matkan hinnasta palautetaan.
2) Jos lähtöön on enintään 20 vuorokautta ja vähintään 10 vuorokautta, veloitetaan 10 euroa sekä 20 % kokonaishinnasta peruutuskuluna. Loppuosa maksetusta matkan hinnasta palautetaan.
3) Jos lähtöön on enintään 9 vuorokautta ja vähintään 48 tuntia, veloitetaan 10 euroa sekä 50 % kokonaishinnasta peruutuskuluna. Loppuosa maksetusta matkan hinnasta palautetaan.
4) Jos lähtöön on alle 48 tuntia, koko matkan hinta pidätetään peruutuskuluna.
 
(4) Matkavarauksen peruutukset Helsinki-Tallinna -liikenteessä:

1) Lipun peruuttamisen yhteydessä 7 ja enemmän päivää ennen laivan lähtöä Tallink vähentää matkustajan maksetusta summasta 10 euron suuruisen peruutuskulun ja palauttaa loput lipun hinnasta.
2) Lipun peruutamisen yhteydessä 6 päivästä 48 tuntiin ennen laivan lähtöä Tallink vähentää matkustajan maksetusta summasta sopimussakot 10 euron suuruisen peruutuskulun ja lisäksi 20% peruutuskulun lipun hinnasta ja palauttaa loput lipun hinnasta.
3) Jos lähtöön on alle 48 tuntia, koko matkan hinta pidätetään peruutuskuluna.

Osa IV: Reklamaatiot

(1) Matkustajalla on oikeus esittää reklamaatio Tallinkin toiminnasta tai laiminlyönnistä missä muodossa tahansa. Ellei riita-asiaa saada sovittua suullisesti esitetyn reklamaation perusteella, matkustajan on esitettävä reklamaationsa kirjallisena tai sellaisessa muodossa, että Tallink voi muuntaa sen kirjalliseen muotoon. (2) Reklamaatio voidaan tehdä Tallinkin asiakassuhdeosastolle kirjallisesti postitse tai täyttämällä Tallinkin kotisivuilta löytyvä palautelomake.

Tallink Silja Oy, PL 100, 00181 Helsinki
https://www.tallinksilja.fi/asiakaspalautteet

(3) Reklamaation tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: - reklamaation tehneen henkilön nimi ja yhteystiedot - reklamaation jättöpäivä - kuvaus palvelun puutteista - korvausvaatimus
(4) Jos matkustaja vaatii rahallista korvausta, reklamaatioon tulee liittää asiaankuuluvat kulutositteet tai muuta asiakirjat.
(5) Jos valitus koskee laivan palveluita, reklamaatio on esitettävä välittömästi matkan aikana laivan infotiskille.
(6) Jos matkustaja on esittänyt reklamaation kirjallisesti kirjalliseksi muunnettavissa olevassa muodossa, Tallink vahvistaa reklamaation vastaanoton samassa muodossa.
(7) Reklamaatio käsitellään pääsääntöisesti 2 kuukauden kuluessa sen saapumisesta Tallinkille. Jos reklamaation käsittely vaatii erityisiä tarkastuksia ja/tai muita erityistoimenpiteitä, reklamaation käsittelyssä noudatetaan säädöksissä säädettyjä määräaikoja.
(8) Tallink on velvollinen ilmoittamaan matkustajalle reklamaation käsittelyn vaiheesta ja reklamaation käsittelyn määräajan perustellusta jatkamisesta.
(9) Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Osa V: Ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien kuljettaminen Muuga-Vuosaari-reitillä

1. Kuljetettaessa ajoneuvon kanssa matkustavia matkustajia Muugan sataman ja Vuosaaren sataman välillä (jäljempänä ”Muuga-Vuosaari-reitillä”) laivamatkoilla Muuga-Vuosaari-reitillä noudatetaan Tallink-konsernin 15. tammikuuta 2019 hyväksymiä ”Tallink-konsernin matkaehtoja” ja seuraavassa lausekkeessa mainittuja ohjeita.
2. Täydennetään Tallink-konsernin johtokunnan 15. tammikuuta 2019 hyväksymiä ”Tallink-konsernin matkaehtoja” uudella osalla V, jonka sanamuoto on seuraava: ”V. Matkaehdot Muuga-Vuosaari-reitillä 1) Laivaannousukortti Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle laivalle on säilytettävä Muugan tai Vuosaaren sataman alueelta poistumiseen asti. 2) Ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien lähtöselvitys Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle laivalle sulkeutuu 45 minuuttia ennen laivan lähtöä. 3) Lähtöselvityksen jälkeen ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien on oltava ajoneuvojen odotusalueella 45 minuuttia ennen laivan lähtöä. 4) Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivällä laivalla ei voida taata palvelua vammaisille henkilöille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. 5) Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivällä laivalla ei saa kuljettaa lemmikkieläimiä.
6) Liput Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle laivalle varataan ja maksetaan matkaehdoissa kuvatulla tavalla.
7) Tehtäessä muutoksia lippuun Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle alukselle sovelletaan matkaehdoissa (osa III, 3, (5) momentti) määriteltyjä Tallinna-Helsinki-reitillä liikennöivällä laivalla sovellettavia lippujen muutosehtoja.
8) Peruutettaessa lippu Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle alukselle sovelletaan matkaehdoissa (osa III, 4, (4) momentti) määriteltyjä Tallinna-Helsinki-reitillä liikennöivällä laivalla sovellettavia peruutusehtoja.
9) Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivillä laivoilla kuljetetaan vain ajoneuvon kanssa matkustavia matkustajia. Jalkaisin kulkevia matkustajia ei kuljeteta.

Osa VI – Julkisen langattoman verkon käyttöä koskevat säännöt AS TALLINK GRUPP konsernin laivoilla

Tallinkin tarjoaman ilmaisen langattoman verkon (jäljempänä wifi) käytön aloittamisella käyttäjä vakuuttaa, että hän on tutustunut ja sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöehtoja:
1. Käyttäjä noudattaa wifin käytön hyvää käytäntöä sekä Euroopan Unionin ja laivan lippuvaltion wifin käyttöä koskevaa lakia. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä tai yrittämättä käyttää wifiä petolliseen, laittomaan, häiritsevään tai loukkaavaan tarkoitukseen tai tavalla, joka vahingoittaa tai aiheuttaa vahingon riskin Tallinkille tai kolmansille osapuolille.
2. Käyttäjän on itsenäisesti sovellettava tarvittavia toimenpiteitä siihen, että wifin käyttöön tarkoitettu laite on turvallinen ja suojattu tietoturvahyökkäyksiltä. Tallink ei korvaa wifin käytöstä aiheutuvaa vahinkoa.
3. Käyttäjä suostuu, että wifin käytön yhteydessä on kielletty:
a. Piraattiohjelmiston levitys ja verkossa olevan sellaisen tiedon levitys, joka on suojattu tekijänoikeuksilla tai tietosuoja-asetuksilla;
b. Yllytys väkivaltaan, terrorismiin, vallankaappauksiin, tietokoneiden hakkerointiin;
c. Sellaisen tiedon levittäminen, jonka käyttö antaa luvattoman pääsyn tietokonejärjestelmiin tai niiden sisältämän tiedon luokse;
d. Muita kohtaan halveksivien ilmaisujen käyttö, muiden loukkaaminen tai yllytys diskriminointiin tai muiden henkilöjen oikeuksien loukkaukseen.
4. Tallink ei ota vastuuta wifin kautta hankitun tiedon laillisuudesta, laadusta, eettisyydestä eikä totuudenmukaisuudesta.
5. Tallink ei ota vastuuta käyttäjän eikä muun henkilön yksityisyyden rikkomisesta ja/tai loukkauksesta, jota saattaa esiintyä wifin käytön yhteydessä.
6. Turvallisuuden varmistamiseksi (kuten hyökkäysten ennakointi) on Tallinkilla yksipuolisesti oikeus rajoittaa tai lopettaa wifin käyttö tai muuttaa yksipuolisesti wifin toiminnallisuutta tai käyttöehtoja. Käyttäjä ei voi esittää Tallinkia vastaan siitä johtuvia vaatimuksia. Tallink voi muuttaa wifin käyttöehtoja ilman siitä etukäteen ilmoittamatta.
7. Tallink ei ota vastuuta minkä tahansa wifin kautta suoritetusta laittomasta toiminnasta ja/tai vahingon aiheuttamisesta.
8. Tallinkilla on oikeus vaatia käyttäjältä wifin käytöllä sille aiheutetun vahingon korvausta.

Lataa AS Tallink Gruppin matkaehdot matkaehdot yksittäismatkustajille pdf-tiedostona

 

Matkaehdot 31.5.2024 asti tehtyihin varauksiin
Nämä AS Tallink Gruppin matkaehdot (jäljempänä Matkaehdot) koskevat AS Tallink Gruppin ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Tallink) laivamatkoja. Matkaehdot ovat voimassa 31.5.2024 asti tehtyihin varauksiin ja niitä sovelletaan vain yksittäismatkustajiin.

Katso ehdot

Tallinkin matkapaketteihin sovelletaan näistä Matkaehdoista poikkeavia ehtoja ja ne ilmoitetaan matkapakettitarjousten yhteydessä.

 

OSA 1: Yleistä
OSA 2: Matkustusehdot
1. Matkavaraus
2. Lähtöselvitys
3. Matkustusasiakirjat
4. Vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat
5. Eläinten kuljetus
6. Ikärajat yksittäismatkustajille
    Ikärajat nuorisoryhmille
OSA 3: Matkan varaus, maksaminen, muutos ja peruutus
OSA 4: Reklamaatiot
OSA 5: Ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien kuljettaminen Muuga-Vuosaari-reitillä

 

Osa I: Yleistä

1. Määritelmät
 

- ”Reittimatka” on yhdensuuntainen tai edestakainen matka, joka ei ole risteily.

- ”Risteily” on samalla laivalla tehtävä edestakainen matka, jossa meno-paluumatkalippu lähtöselvitetään ensimmäisessä lähtösatamassa ja joka sisältää olennaisena osana matkustajan kuljetusta majoituksen laivassa. 

- ”Päivämatka” on edestakainen matka, jonka molemmat suunnat tapahtuvat saman päivän aikana ja jossa sekä meno- että paluureitin matkaliput lähtöselvitetään ensimmäisessä lähtösatamassa.     

- ”Autopaketti” on matka, joka sisältää yhdensuuntaisen matkalipun vähintään yhdelle matkustajalle ja autolle (pois lukien polkupyörät ja linja-autot).  

- ”Matkavaraus” on matkustajan tekemä tilaus, joka koskee matkustajaliikennepalveluita, laivan palveluita tai muita palveluita (esim. kolmansien osapuolten palveluita).

- ”Matkalippu” on liikenteenharjoittajan paperilla tai sähköisesti antama vahvistus matkustajan kuljettamisesta meritse ja matkan hinnan maksamisesta.

- ”Matkustajaliikennepalvelu” on palvelu, joka kattaa matkustajan (hytti, hyttipaikka tai kansipaikka) ja hänen mukanaan olevan ajoneuvon kuljettamisen. 

- ”Laivan palvelu” on laivassa tarjottava palvelu, joka ei ole matkustajaliikennepalvelu. Laivan palveluita ovat hyttipalvelut, ateriapalvelut, sauna, hyvinvointipalvelut ja muut laivassa tarjottavat palvelut.

- ”Laivaannousukortti” on paperinen tai sähköinen asiakirja, jonka matkustaja saa matkalipun perusteella ja joka oikeuttaa matkustajan nousemaan laivaan. Laivaannousukortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

- ”Perheenjäsen” on matkustavan lapsen vähintään 18-vuotias isä, äiti tai muu huoltaja tai vähintään 25-vuotias täti, setä, sisko, veli tai isovanhempi. 

- ”Valvoja” on enintään 17-vuotiaan matkustavan lapsen edustaja. Valvojan on oltava vähintään 25-vuotias, hänellä on velvollisuus tutustua AS Tallink Gruppin valvojia koskeviin ohjeisiin ja allekirjoittaa valvojalomake sekä vastata valvonnassaan olevista henkilöistä ja korvata näiden aiheuttama vahinko. 

- ”Matkustuslupa” on vanhemman tai muun huoltajan täyttämä ja allekirjoittama määrämuotoinen asiakirja, jolla vanhempi tai muu huoltaja sallii 15–17-vuotiaan matkustajan matkustaa yksin.

- ”Vanhemman/huoltajan valtuutus” on vanhemman tai muun huoltajan täyttämä ja allekirjoittama määrämuotoinen asiakirja, jolla muu henkilö (muu perheenjäsen tai valvoja) valtuutetaan toimimaan lapsen valvojana laivamatkan aikana sekä velvoitetaan tämä huolehtimaan ja vastaamaan lapsesta koko matkan ajan. 

- ”Valvojalomake” on 0–17-vuotiaan matkustajan valvojan täyttämä ja allekirjoittama määrämuotoinen asiakirja, jolla valvoja sitoutuu vastaamaan valvomastaan 0–17-vuotiaasta matkustajasta koko matkan ajan.

- ”Palvelumaksu” on lisäpalveluista (esimerkiksi postitus) veloitettava, Tallinkin hinnaston mukainen maksu. Tallink Silja Oy:n palvelumaksut

- "Muutos- tai peruutuskulu" on matkalipun muutoksesta tai peruutuksesta veloitettava Tallinkin hinnaston mukainen maksu.

Osa II: Matkustusehdot

1. Matkavaraus

(1) Matkavarausta tehtäessä on ilmoitettava matkustajan etunimi, sukunimi, syntymäaika (päivä, kuukausi ja vuosi), kansalaisuus, sukupuoli, yhteyspuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

(2) Mukaan otettavasta ajoneuvosta (polkupyörä, sähköinen henkilökuljetin, mopo, moottoripyörä, auto, linja-auto) on matkavarausta tehtäessä ilmoitettava ajoneuvon rekisterinumero sekä ajoneuvon tarkka pituus ja korkeus. Lisäksi on ilmoitettava ajoneuvoon kiinnitettyjen lisävarusteiden ja -laitteiden (suksiboksi, taakkateline, perävaunu jne.) pituus ja korkeus sekä ajoneuvon katolle tai taakse asennetut laitteet (polkupyörä, taakkateline jne.). Pyydettäessä asiakkaan on matkavarausta tehtäessä ilmoitettava ajoneuvon kokonaispaino.

2. Lähtöselvitys

(1) Matkalippu on ennen laivan lähtöä lähtöselvitettävä (check-in) satamaterminaalin palvelutiskillä, lähtöselvitysautomaatilla, verkkosivuilla tai älypuhelinsovelluksen kautta.

(2) Kun matkalippu on lähtöselvitetty, matkustajalle annetaan laivaannousukortti. Laivaannousukorttiin on merkitty matkustajan nimi, matkan ajankohta, laivan nimi ja matkakohde. Laivaannousukortti on voimassa vain laivaannousukorttiin merkitylle matkustajalle hänen matkustaessaan laivaannousukorttiin merkityllä matkalla.

(3) Laivaannousukortti tulee säilyttää koko matkan ajan. Miehistön jäsenillä on oikeus tarkastaa ja matkustajalla on velvollisuus esittää laivaannousukortti laivaan nousun yhteydessä ja pyydettäessä myös koko matkan aikana. Pyydettäessä matkustajan on voitava todistaa henkilöllisyytensä miehistön jäsenille.

(4) Ilman ajoneuvoa matkustavien matkustajien lähtöselvitys:
      1) avataan satamaterminaalin palvelutiskillä 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Internet-ympäristössä, lähtöselvitysautomaatilla ja älypuhelinsovelluksen kautta matkalipun voi lähtöselvittää aikaisintaan 24 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitystä varten tarvitaan matkalippu ja matkustusasiakirja.
      2) suljetaan 30 minuuttia ennen laivan lähtöä ja laivaannousu päättyy 20 minuuttia ennen laivan lähtöä.

(5) Ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien lähtöselvitys:
     1) avataan 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Internet-ympäristössä ja älypuhelinsovelluksen kautta matkalipun voi lähtöselvittää enintään 24 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitystä varten tarvitaan matkalippu, matkustusasiakirja ja ajoneuvon rekisteröintitodistus.
     2) suljetaan 30 minuuttia ennen laivan lähtöä. Poikkeuksena Tallinna-Maarianhamina klo 18.00 ja Tukholma-Maarianhamina klo 16.45 lähtöjen autolähtöselvitys päättyy 1,5 tuntia ennen. 
     3) ajoneuvon kanssa matkustavan matkustajan on oltava matkalipun lähtöselvittämisen jälkeen viimeistään 30 minuuttia ennen laivan lähtöä ajoneuvoille varatulla odotusalueella. 

(6) Kohtien 4 ja 5 mukaista määräaikaa myöhemmin saapuvaa matkustajaa ei lähtöselvitetä ja matkalippu mitätöityy.


3. Matkustusasiakirjat

(1) Matkustajalla on koko matkan ajan oltava mukanaan voimassa oleva matkustusasiakirja ja muut tarvittavat asiakirjat, kuten mahdollisesti tarvittava viisumi. Matkustaja on vastuussa kaikkien asiakirjojen voimassaolosta ja oikeellisuudesta.

(2) Kaikilla valtionrajan ylittävillä matkustajilla on velvollisuus esittää matkustusasiakirja pyydettäessä. Henkilöiltä, joilla ei ole matkustusasiakirjaa tai jotka kieltäytyvät sitä esittämästä, evätään pääsy laivaan.

(3) Tallink ei korvaa matkalippua matkustajalle, jos matkustaminen estyy puutteellisen tai vanhentuneen matkustusasiakirjan vuoksi tai matkustajalla ei ole tarvittavaa matkustusasiakirjaa. 

4. Vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat

(1) Jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet matkustamiseen laivaliikenteessä kuin muillakin matkustajilla, vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on yleisten matkustajille kuuluvien oikeuksien lisäksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annetussa asetuksessa N:o 1177/2010 säädettyjä oikeuksia. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1426665556376&uri=CELEX:32010R1177 

(2) Jos matkustajan mukana matkustaa opaskoira (opaskoira on vammaista tai liikuntarajoitteista henkilöä saattava tunnustettu koira), matkustajalla on oltava tarvittavat asiakirjat opaskoiran maahantuontiin ja maastavientiin. Kaikilla Euroopan unionin alueella eläimen kanssa matkustavilla matkustajilla on oltava mukanaan lemmikkieläinpassi.

(3) Matkustajan on matkavarausta tehdessään ilmoitettava tarvittavat opaskoiraa koskevat tiedot ja opaskoirien lukumäärä.

5. Eläinten kuljetus
(1) Matkustajalla on oltava matkan aikana mukanaan tarvittavat asiakirjat lemmikkieläimen maahantuontiin ja maastavientiin. Kaikilla Euroopan unionin alueella eläimen kanssa matkustavilla matkustajilla on oltava mukanaan lemmikkieläinpassi.

(2) Miehistön jäsenillä on oikeus tarkastaa ja matkustajalla on velvollisuus esittää edellä kohdassa 1 mainittu lemmikkieläimen asiakirja laivaan nousun yhteydessä ja miehistön jäsenen sitä pyytäessä myös matkan aikana.

(3) Matkustajien ja miehistön terveydelle vaaraksi olevien eläinten kuljettaminen on sallittua vain liikenteenharjoittajan erillisellä suostumuksella. Suostumusta koskevat hakemukset tulee lähettää yhteydenottolomakkeella

(4 )Matkustaja on velvollinen tarkastamaan lemmikkihyttejä ja häkkejä sekä muita asiaan liittyviä seikkoja koskevat tiedot ennen matkan varaamista. Lisätietoja löytyy internet-sivuiltamme

(5) Matkustajan on matkavarausta tehdessään ilmoitettava tarvittavat lemmikkieläintä koskevat tiedot ja lemmikkieläinten lukumäärä.

(6) Tallink ei korvaa matkalippua matkustajalle, jos matkustaminen estyy lemmikkieläimen puutteellisten tai puuttuvien asiakirjojen vuoksi. 

6. Ikärajat

Alle 18-vuotiaita (alaikäisiä) yksittäismatkustajia koskevat ikärajat Tallinkin ja Silja Linen laivoilla ovat seuraavat:

(1) 15–17-vuotias matkustaja voi matkustaa kaikkina viikonpäivinä yksin yhdensuuntaisella reittimatkalla, joka ei sisällä yöpymistä, tai päivämatkalla, kun hänellä on mukanaan vanhemman tai muun huoltajan allekirjoittama matkustuslupa. Matkan varaaja tai matkustaja on itse vastuussa matkustusluvan olemassaolosta.

(2) Alle 18-vuotias matkustaja voi matkustaa yöpymisen sisältävällä matkalla ainoastaan seuraavin ehdoin:

       1) Yhdessä vanhempansa tai muun huoltajan kanssa taikka sellaisen muun perheenjäsenen tai valvojan kanssa, jolla on vanhemman/huoltajan valtuutus. Huoltajan valtuuttaman perheenjäsenen tai henkilön tulee olla vähintään 25-vuotta täyttänyt.
       Matkustuslupalomakkeet
       2) Alle 18-vuotiaan matkustajan kanssa matkustavan muun perheenjäsenen tai valvojan on täytettävä valvojalomake. Matkustuslupalomakkeet
       3) Vähintään yhden perheenjäsenen tai valvojan on oltava samassa hytissä alle 15-vuotiaan matkustajan kanssa.

(3) Alle 15-vuotias matkustaja voi matkustaa yhdensuuntaisella reittimatkalla, joka ei sisällä yöpymistä, tai päivämatkalla:
       1) Yhdessä vanhempansa tai muun huoltajan kanssa taikka sellaisen muun perheenjäsenen tai valvojan kanssa, jolla on vanhemman/huoltajan valtuutus. Matkustuslupalomakkeet
       2) Alle 15-vuotiaan matkustajan kanssa matkustavan muun perheenjäsenen tai valvojan on täytettävä valvojalomake. Matkustuslupalomakkeet

(4) Tallink ei korvaa matkalippua matkustajalle, jos matkustajan pääsy laivaan estyy sen vuoksi, että alaikäisellä matkustajalla ei ole edellä olevissa kohdissa mainittuja tarvittavia asiakirjoja tai ne ovat puutteellisia.

Osa III: Matkan varaus, maksaminen, muutos ja peruutus

1. Matkan varausehdot

(1) Näitä varaus-, maksu-, muutos- ja peruutusehtoja (jäljempänä Varausehdot) sovelletaan Tallinkin verkkosivuilla, älypuhelinsovelluksen kautta, myyntipalvelussa, matkamyymälässä, satamaterminaalin palvelutiskillä, lähtöselvitysautomaatilla sekä matkanjärjestäjän myymälässä ja sen verkkosivuilla tehtyihin yksittäismatkustajan matkavarauksiin.

(2) Varausehtoja sovelletaan verkkosivuilla ja älypuhelinsovelluksen kautta tehtyihin matkavarauksiin, joissa on korkeintaan 24 matkustajaa, ja muuta kautta tehtyihin matkavarauksiin, joissa on enintään 9 matkustajaa.

(3) Varausehtoja ei sovelleta kolmansien osapuolten järjestämiin matkoihin eikä myöskään erikoismatkojen ja/tai erikoistarjousten varauksiin ja/tai matkalippuihin. 

(4) Matkalipun voi varata ja maksaa kohdassa 1 mainittuja kanavia käyttäen.

(5) Matkavarausta tai matkalippua ei voi peruuttaa Tallinkin verkkosivuilla, älypuhelinsovelluksen kautta eikä matkanjärjestäjän verkkosivuilla.

(6) Matkavarausta ja matkalippua voi muuttaa ja ne voi peruuttaa kaikkia kohdassa 1 mainittuja kanavia käyttäen kohdassa 5 mainittuja tapoja lukuun ottamatta.

2. Matkavarauksen maksaminen

(1) Matkavaraus on maksettava varauksen yhteydessä kokonaisuudessaan.

(2) Matkavaraus, jota ei ole maksettu määräajan kuluessa, peruutetaan.

(3) Jos matkavaraus on tehty vähemmän kuin 5 arkivuorokautta ennen lähtöä ja maksu on suoritettu tilisiirtona, satamaterminaalin palvelutiskin työntekijällä on oikeus vaatia maksun suorittamista paikan päällä, ellei matkavarauksen mukainen kokonaissumma lähtöselvityshetkellä näy Tallinkin pankkitilillä.

3. Matkavarauksen muutokset

(1) Matkavarauksessa voidaan muuttaa matkan suuntaa ja/tai reittiä, lähtöpäivämäärää tai kellonaikaa, hyttiluokkaa, ajoneuvoa sekä laivan palvelua. Matkustajaliikennepalvelun ja laivan palvelun tai ajoneuvon muuttaminen voi muuttaa kyseisen palvelun hintaa.

(2) Matkavarauksen henkilötietojen muuttamista ei katsota Matkavarauksen tai Matkalipun muuttamiseksi.

(3) Muutettaessa matkavarausta muutettavasta palvelusta veloitetaan Tallinkin hinnaston mukainen maksu. Matkustajaliikennepalvelun ja/tai laivan palvelun muuttamisesta peritään alun perin ostetun palvelun ja muutettavan palvelun hinnanero tai hinnanero palautetaan samalle pankki- tai luottokorttitilille, jolta matkalippu on maksettu, ja lisäksi veloitetaan muutoskulut.

(4) Matkavarauksen muutokset Ruotsin liikenteessä
1) Mikäli matkavarausta muutetaan vähintään 21 vuorokautta ennen lähtöä, muutoskuluja ei peritä. 
 
2) Matkavarauksen muuttamisesta matkan suunnan ja/tai reitin sekä lähtöpäivämäärän tai kellonajan osalta enintään 20 vuorokautta ja vähintään 10 vuorokautta ennen laivan lähtöä veloitetaan muutoskuluina 10 euroa ja hinnanero palautetaan, mikäli muutettu matkalippu on alun perin ostettua matkalippua edullisempi.*
 
3) Matkavarauksen muuttamisesta matkan suunnan ja/tai reitin sekä lähtöpäivämäärän tai kellonajan osalta enintään 9 vuorokautta ja vähintään 24 tuntia ennen laivan lähtöä veloitetaan muutoskuluina 10 euroa ja hinnaneroa ei palauteta, mikäli muutettu matkalippu on alun perin ostettua matkalippua edullisempi. Koskee myös lähtöselvitetyn (check-in) matkalipun muuttamista.*
 
4) Kun lähtöön on aikaa alle 24 tuntia, matkavaraukseen merkittyä matkan suuntaan ja/tai reittiä sekä lähtöpäivämäärää tai kellonaikaa ei voi muuttaa.
 
(5) Matkavarauksen muutokset Helsinki-Tallinna-liikenteessä. 
1) Mikäli matkavarausta muutetaan vähintään 7 vuorokautta ennen lähtöä, muutoskuluja ei peritä.
 
2) Matkavarauksen muuttamisesta matkan suunnan ja/tai reitin sekä lähtöpäivämäärän tai kellonajan osalta enintään 6 vuorokautta ja vähintään 2 vuorokautta ennen laivan lähtöä, veloitetaan muutoskuluina 5 euroa ja hinnanero palautetaan, mikäli muutettu matkalippu on alun perin ostettua matkalippua edullisempi.
 
3) Matkavarauksen muuttamisesta matkan suunnan ja/tai reitin sekä lähtöpäivämäärän tai kellonajan osalta alle 48 tuntia ja vähintään 45 minuuttia ennen laivan lähtöä veloitetaan muutoskuluina 5 euroa ja hinnaneroa ei palauteta, mikäli muutettu matkalippu on alun perin ostettua matkalippua edullisempi. Koskee myös lähtöselvitetyn (check-in) matkalipun muuttamista.
 
4) Kun laivan lähtöön on alle 45 minuuttia, matkavaraukseen merkittyä matkan suuntaan ja/tai reittiä sekä lähtöpäivämäärää tai kellonaikaa ei voi muuttaa.
 
5) Business Lounge-luokan matkavarauksen muutoksista ei veloiteta muutoskuluja. Muutos on kuitenkin tehtävä ennen lähtöselvityksen sulkeutumista. Mahdollinen hinnanerotus veloitetaan aina.
 
(6) Jos hyttipalveluihin tehdään muutoksia vähemmän kuin 48 tuntia ennen lähtöä, hyttipalvelun hinta veloitetaan muutoskuluna.
 
4. Matkavarauksen peruuttaminen

(1) Tallink peruu maksamattomat matkavaraukset yksipuolisesti. Tallink peruu matkalipun, jos matkustaja ei ole lähtöselvittänyt matkalippua (check-in) Tallinkin verkkosivuilla, älypuhelimen sovelluksen kautta, satamaterminaalin palvelutiskillä tai lähtöselvitysautomaatilla ennen matkan alkua tai jos matkustajalla ei ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Päivämatkojen ja risteilyjen osalta Tallink peruu koko matkan, ellei matkustaja ole lähtöselvittänyt matkalippua ensimmäisesssä lähtösatamassa.

(2) Matkalipun peruuttamisesta veloitetaan näiden Varausehtojen mukaiset peruutuskulut. Matkalipun peruuttamisen yhteydessä palautetaan matkalipusta maksettu hinta peruutuskuluilla vähennettynä samalle pankki- tai luottokorttitilille, jolta matkalippu on maksettu.

(3) Matkavarauksen peruutukset Ruotsin liikenteessä:
1) Jos lähtöön on enemmän kuin 20 vuorokautta, veloitetaan 10 euron peruutuskulu ja loppuosa maksetusta matkan hinnasta palautetaan.

2) Jos lähtöön on enintään 20 vuorokautta ja vähintään 10 vuorokautta, veloitetaan 10 euroa sekä 20 % kokonaishinnasta peruutuskuluna. Loppuosa maksetusta matkan hinnasta palautetaan.

3) Jos lähtöön on enintään 9 vuorokautta ja vähintään 48 tuntia, veloitetaan 10 euroa sekä 50 % kokonaishinnasta peruutuskuluna. Loppuosa maksetusta matkan hinnasta palautetaan.
 
4) Jos lähtöön on alle 48 tuntia, koko matkan hinta pidätetään peruutuskuluna. 
 
(4) Matkavarauksen peruutukset Helsinki-Tallinna -liikenteessä:

1) Jos lähtöön on enemmän kuin 7 vuorokautta, veloitetaan 5 euron peruutuskulu ja loppuosa maksetusta matkan hinnasta palautetaan.

2) Jos lähtöön on enintään 7 vuorokautta ja vähintään 48 tuntia, veloitetaan 5 euroa sekä 20 % kokonaishinnasta peruutuskuluna. Loppuosa maksetusta matkan hinnasta palautetaan.

3) Jos lähtöön on alle 48 tuntia, koko matkan hinta pidätetään peruutuskuluna.

Osa IV: Reklamaatiot

(1) Matkustajalla on oikeus esittää reklamaatio Tallinkin toiminnasta tai laiminlyönnistä missä muodossa tahansa. Ellei riita-asiaa saada sovittua suullisesti esitetyn reklamaation perusteella, matkustajan on esitettävä reklamaationsa kirjallisena tai sellaisessa muodossa, että Tallink voi muuntaa sen kirjalliseen muotoon.

(2) Reklamaatio voidaan tehdä Tallinkin asiakassuhdeosastolle kirjallisesti postitse tai täyttämällä Tallinkin  kotisivuilta löytyvä palautelomake.

     Tallink Silja Oy, PL 100, 00181 Helsinki
    https://www.tallinksilja.fi/asiakaspalautteet

(3) Reklamaation tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
      - reklamaation tehneen henkilön nimi ja yhteystiedot
      - reklamaation jättöpäivä
      - kuvaus palvelun puutteista
      - korvausvaatimus

(4) Jos matkustaja vaatii rahallista korvausta, reklamaatioon tulee liittää asiaankuuluvat kulutositteet tai muuta asiakirjat.

(5) Jos valitus koskee laivan palveluita, reklamaatio on esitettävä välittömästi matkan aikana laivan infotiskille. 

(6) Jos matkustaja on esittänyt reklamaation kirjallisesti kirjalliseksi muunnettavissa olevassa muodossa, Tallink vahvistaa reklamaation vastaanoton samassa muodossa.

(7) Reklamaatio käsitellään pääsääntöisesti 2 kuukauden kuluessa sen saapumisesta Tallinkille. Jos reklamaation käsittely vaatii erityisiä tarkastuksia ja/tai muita erityistoimenpiteitä, reklamaation käsittelyssä noudatetaan säädöksissä säädettyjä määräaikoja.

(8) Tallink on velvollinen ilmoittamaan matkustajalle reklamaation käsittelyn vaiheesta ja reklamaation käsittelyn määräajan perustellusta jatkamisesta.

(9) Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Osa V: Ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien kuljettaminen Muuga-Vuosaari-reitillä

1. Kuljetettaessa ajoneuvon kanssa matkustavia matkustajia Muugan sataman ja Vuosaaren sataman välillä (jäljempänä ”Muuga-Vuosaari-reitillä”) laivamatkoilla Muuga-Vuosaari-reitillä noudatetaan Tallink-konsernin 15. tammikuuta 2019 hyväksymiä ”Tallink-konsernin matkaehtoja” ja seuraavassa lausekkeessa mainittuja ohjeita.

2. Täydennetään Tallink-konsernin johtokunnan 15. tammikuuta 2019 hyväksymiä ”Tallink-konsernin matkaehtoja” uudella osalla V, jonka sanamuoto on seuraava:

”V. Matkaehdot Muuga-Vuosaari-reitillä
1) Laivaannousukortti Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle laivalle on säilytettävä Muugan tai Vuosaaren sataman alueelta poistumiseen asti. 

2) Ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien lähtöselvitys Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle laivalle sulkeutuu 45 minuuttia ennen laivan lähtöä.

3) Lähtöselvityksen jälkeen ajoneuvon kanssa matkustavien matkustajien on oltava ajoneuvojen odotusalueella 45 minuuttia ennen laivan lähtöä.

4) Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivällä laivalla ei voida taata palvelua vammaisille henkilöille ja liikuntarajoitteisille henkilöille.

5) Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivällä laivalla ei saa kuljettaa lemmikkieläimiä. 

6) Liput Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle laivalle varataan ja maksetaan matkaehdoissa kuvatulla tavalla. 

7) Tehtäessä muutoksia lippuun Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle alukselle sovelletaan matkaehdoissa (osa III, 3, (5) momentti) määriteltyjä Tallinna-Helsinki-reitillä liikennöivällä laivalla sovellettavia lippujen muutosehtoja.

8) Peruutettaessa lippu Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivälle alukselle sovelletaan matkaehdoissa (osa III, 4, (4) momentti) määriteltyjä Tallinna-Helsinki-reitillä liikennöivällä laivalla sovellettavia peruutusehtoja.

9) Muuga-Vuosaari-reitillä liikennöivillä laivoilla kuljetetaan vain ajoneuvon kanssa matkustavia matkustajia. Jalkaisin kulkevia matkustajia ei kuljeteta.