Tallink konsernin järjestyssäännöt matkustajille

Kaikkien laivassa olevien viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi matkustajien tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä, laivan henkilökunnan antamia sekä laivan kyltteihin merkittyjä turvallisuutta ja järjestystä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Laivan henkilökunta edustaa laivan kapteenia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa koskevissa asioissa. Matkustaja ei saa matkan aikana käyttäytyä häiritsevästi tai uhkaavasti muita matkustajia kohtaan tai aiheuttaa muuta häiriötä. Matkustaja, joka ei kykene kontrolloimaan omaa käytöstään tai joka käyttäytyy häiritsevästi tai sopimattomasti, voidaan kapteenin määräyksestä siirtää loppumatkan ajaksi säilöön turvallisuuden takaamiseksi.
 

 1. Matkustajalla tulee olla mukana voimassa oleva laivaannousukortti. Pyydettäessä matkustajan on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä esittämällä laivan järjestysmiehelle tai muulle henkilökunnan jäsenelle voimassaolevan henkilöllisyytensä osoittavan asiakirjan.
 2. Jokaiselle laivalla tai sataman alueella oleskelevalle henkilölle voidaan suorittaa henkilötarkastus, matkatavaroiden tarkastus tai häntä voidaan puhutella turvallisuuteen tai järjestykseen liittyviä seikkoja koskien. Henkilön ei ole pakko suostua matkatavaroiden tarkastukseen, henkilötarkastukseen tai puhutteluun, mutta kieltäytyminen voi johtaa kyseisen henkilön poistamiseen laivasta tai satama-alueelta ja asiasta voidaan ilmoittaa poliisille. Matkustajan matkatavarat, ajoneuvo, hytti tai muu suljettu säilytystila voidaan tarkastaa. Turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä kieltäytyneellä matkustajalla, jonka pääsy laivaan on estetty tai joka on poistettu laivasta, ei ole oikeutta korvaukseen käyttämättömien lippujen tai muiden matkustajalle aiheutuneiden kulujen suhteen.
 3. Matkustajalla tulee olla matkalla mukana tarvittavat, voimassaolevat matkustusasiakirjat. Jos varustamo joutuu vastuuseen tai seuraamuksiin matkustajan puutteellisten matkustus- tai muiden asiakirjojen vuoksi, matkustaja on korvausvelvollinen varustamolle tästä aiheutuneista kustannuksista.
 4. Matkustajalta voidaan evätä pääsy laivalle, jos tämä käyttäytyy uhkaavasti, häiritsevästi tai pahennusta herättävästi, aiheuttaa muutoin häiriötä muille matkustajille, ei noudata voimassaolevia sääntöjä tai on pukeutunut epäsiveellisesti tai on olemassa muita painavia syitä pääsyn epäämiseen.

  Vahvasti päihtyneet, sääntöjä rikkovat tai kanssamatkustajien turvallisuutta tai viihtyvyyttä häiritsevät matkustajat tai matkustajat, jotka ovat vaaraksi itselleen, muille matkustajille tai laivahenkilökunnalle, voidaan siirtää säilöön ja poistaa aluksesta lähtösatamassa tai seuraavassa satamassa sekä luovuttaa poliisille. Henkilöltä, joka häiritsee muiden matkustajien viihtyvyyttä hyttiosastolla, voidaan poistaa hyttiosastolta ja evätä pääsy hyttiin. Lisäksi häneen voidaan soveltaa tässä kohdassa mainittuja toimenpiteitä.
 5. Alkoholijuomien nauttiminen on sallittua ainoastaan laivan ravintoloissa ja muissa ruokailupaikoissa. Mukana tuotujen tai laivan myymälöistä ostettujen alkoholijuomien nauttiminen laivassa on kielletty. Laivan ravintoloissa ei ole luvallista nauttia matkustajan mukanaan tuomaa ruokaa tai juomaa, erikoisruokavalioita ja vauvanruokia lukuun ottamatta.

  Matkustajat eivät saa tuoda ruokaa tai alkoholijuomia mukanaan alukselle, kun kyseessä on ulkopuolisen järjestäjän matka tai muu Tallinkin matkaehdoissa viitattu erikoismatka tai erikoisristeily.

  Helsinki-Tukholma/Turku-Tukholma –reiteillä (tai päinvastoin) risteilymatkustajat eivät saa tuoda alkoholijuomia ja ruokaa laivalle. Varustamolla on oikeus takavarikoida näiden sääntöjen vastaisesti laivalle tuodut alkoholijuomat ja ruokatuotteet.
 6. Matkustajat eivät saa tuoda laivalle vaarallisia esineitä tai aineita. Ampuma-aseet sekä muut aseet on ilmoitettava sataman tullipisteeseen ja laivalla toimitettava säilytettäväksi laivan infopisteen turvalokeroon.
 7. Huumausaineiden hallussapito ja käyttö laivalla on kielletty ja väärinkäytökset ilmoitetaan poliisille.
  Mikäli matkustajalla on huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä mukanaan, lääkärintodistus on esitettävä pyydettäessä.
 8. Avotulen teko laivalla on kielletty. Matkustajan mukanaan laivaan tuomien keittolevyjen ja muiden ruoan sekä kuumien juomien valmistamiseen tarkoitettujen sähkölaitteiden käyttö hyteissä ja muualla laivassa on kielletty. Varustamon edustajalla on oikeus takavarikoida laite tilapäisesti.
 9. Tupakointi on sallittu ainoastaan tupakointiin tarkoitetuissa ja merkityissä paikoissa. Tupakointi (myös sähkösavukkeiden polttaminen) laivan matkustajatiloissa ja hyteissä on kielletty. Palovaroittimien peittäminen ja vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty.
 10.   Matkustajat saavat oleskella matkan aikana ainoastaan matkustajille tarkoitetuissa tiloissa. Luvaton oleskelu autokannella, ajoneuvojen korjaaminen ja polttoaineiden käsittely matkan aikana on kielletty.
 11.   Matkustajien on huomioitava huomioida kanssamatkustajien viihtyvyys laivalla. Musiikinkuuntelulaitteiden, kaiuttimien ja muiden häiriötä aiheuttavien laitteiden käyttö hyttiosastolla on kielletty. Varustamon edustajalla on oikeus takavarikoida tällaiset laitteet tilapäisesti.
 12.   Nuorisoryhmien valvojat vastaavat oman ryhmänsä jäsenten toiminnasta laivalla sekä siitä, että ryhmä noudattaa näitä järjestyssääntöjä. Ongelmatilanteissa valvojien on toimittava yhteistyössä laivan henkilökunnan kanssa ja noudatettava heidän antamiaan ohjeita.
 13.   Hytissä olevaa irtaimistoa (tyynyt, peitteet, tuolit ja muu varustamolle kuuluva omaisuus) ei saa viedä pois hytistä tai muutoin vahingoittaa. Laivan tiloissa tapahtunut varkaus, murto, petos tai muu laiton toiminta ilmoitetaan aina poliisille.
 14.   Laivan turvavarusteiden ja hälytyslaitteiden tahallinen vahingoittaminen, rikkominen ja ilkivaltaisen hälytyksen aiheuttaminen on ehdottomasti kielletty. Edellä mainitut rikkomukset ilmoitetaan aina poliisille.
 15.   Matkustaja, joka on toiminnallaan vahingoittanut tai varastanut laivan omaisuutta tai aiheuttanut muuta vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot. Matkustaja voi korvata aiheuttamansa vahingon maksamalla sen heti laivan infopisteeseen tai korvaus voidaan periä jälkikäteen. Matkustajat, joilla on sama hytti ja sama varausnumero, ovat solidaarisessa vastuussa hytille tai hyttiomaisuudelle aiheutuneista vahingoista.
 16.   Matkustajilla ei ole oikeutta harjoittaa laivassa yritys- tai muuta myyntitoimintaa, järjestää keräyksiä tai arpajaisia, pitää propagandatilaisuuksia, harjoittaa yllytystoimintaa tai pitää poliittisia puheita, ellei tällaisista toimista ole sovittu etukäteen varustamon kanssa.
 17.   Varustamo ei ole vastuussa matkustajan mukanaan tuomista käteisvaroista, arvopapereista, kulta- ja hopeaesineistä, arvoesineistä, taideteoksista ym. arvoesineistä tai muista hyttiin jätetyistä henkilökohtaisista tavaroista. Matkustaja voi säilyttää arvoesineitä ja koruja laivan infopisteessä tai muualla aluksessa sijaitsevissa turvalokeroissa.
 18.   Jos aluksella tapahtunut aluksen lippuvaltion lainsäädännön mukaan rikokseksi epäilty teko, on kapteenilla oikeus lippuvaltion lainsäädännön oikeuttamalla tavalla varmistaa tekopaikan koskemattomuus ja todistusaineiston kerääminen esimerkiksi sulkemalla tekopaikaksi epäilty hytti tai muu tila.

Matkustajien matkatavaroihin liittyviä ohjeita on saatavilla terminaalissa, laivoissa sekä matkustus- ja muissa asiakirjoissa. Lisätietoja on varustamon myyntiesitteissä ja kotisivulla osoitteessa www.tallink.eewww.tallinksilja.com ja www.tallinksilja.fi

Jokainen matkustaja (eli aluksen miehistöön kuulumaton henkilö) on velvollinen noudattamaan yllä olevia järjestyssääntöjä aluksella ja terminaalissa Viron merilain 4 luvun 60.4§:n, Suomen merilain 15 luvun 4 §:n, Ruotsin merilain 15 luvun 7 §:n sekä ISPS-koodin, EY-asetuksen 725/2004 sekä Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten turvallisuutta koskevien kiertokirjeiden mukaisesti.

Hyväksytty 6.3.2018. Management Board of AS Tallink Grupp (Tallink-konsernin johto)
Voimassa 1.4.2018 alkaen.

Lataa Tallink Siljan järjestyssäännöt pdf-tiedostona
Tallink Siljan järjestyssäännöt (pdf)