EU-asetus 1177/2010 laivamatkustajan oikeuksista

Asetuksessa määritellään matkustajalle tarjottava apu ja maksettavat korvaukset seuraavasti:

Kun aluksen lähtö peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, matkustajalle

  • palautetaan lipun hinta tai matka reititetään uudelleen vastaavalla kuljetusvälineellä
  • tarjotaan virvokkeita, ateriat tai välipaloja kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
  • majoitus aluksella tai maissa korkeintaan 3 yöksi (majoituskustannus max. 80 eur/matkustaja)*
  • kuljetus majoituspaikan ja satamaterminaalin välillä*
    *Ei sovelleta, mikäli viivästyminen tai peruuntuminen johtuu sääolosuhteista.

Matkustajalle maksetaan korvausta 25% lipun hinnasta, kun aluksen saapuminen viivästyy vähintään
a) tunnin, jos matkan aikataulun mukainen kesto on enintään neljä tuntia
b) kaksi tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli neljä tuntia mutta enintään kahdeksan tuntia
c) kolme tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli kahdeksan tuntia mutta enintään 24 tuntia
d) kuusi tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 24 tuntia

Jos viivästyminen ylittää kaksinkertaisesti a–d kohdassa säädetyn ajan, korvaus on 50 prosenttia lipun hinnasta.

Korvausta ei makseta, jos peruutus/viivästys johtuu aluksen turvallisuuden vaarantavista sääolosuhteista tai poikkeuksellisista olosuhteista, kuten esim. viranomaismääräyksistä tai etsintä- ja pelastustoimista merellä.

Aluksen lähdön peruuntumista/viivästymistä tai saapumisen viivästymistä ei korvata, jos peruutuksesta/viivästyksestä on ilmoitettu ennen lipun ostamista tai tilanne on matkustajan itsensä aiheuttama.

Asetuksessa vahvistetaan vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden suoja ja heille annettava maksuton avustamispalvelu. Tietoa asetuksen määrittelemistä velvollisuuksista laivayhtiölle ja terminaalinpitäjälle:

Lue lisää vammaispalveluista
Avustamisen laatuvaatimukset ja esteettömyyden ehdot

Lue lisää:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivut
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivut
Euroopan Komission sivut (englanniksi)

EU-asetus N:o1177/2010 matkustajien oikeuksista sisävesi- ja meriliikenteessä
EU förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar
EU regulation No 1177/2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway
EL määrus nr 1177/2010 mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi
Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä (PDF)
Summary of provisions concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway (PDF)
Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar (PDF)
Kokkuvõte meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest (PDF)