EU-tukia infran kehittämiseen Helsingin Satama Oy:lle, Tallinnan satamalle ja AS Tallink Gruppille

Helsingin Satama Oy, Tallinnan satama ja AS Tallink Grupp ovat saaneet 29,3 miljoonaa euroa rahoitustukea infrarakentamiseen Verkkojen Eurooppa (CEF= Connecting Europe Facility) -rahoituksen kautta. Hankkeiden kokonaisrahoituksen määrä on 97,6 miljoonaa euroa.

Ohjelma on jatkoa TEN-T:lle, josta mm. TwinPort I –projektin tuki Länsisataman kehittämiseen on saatu. TwinPort I rahoitusosuus oli 11,2 miljoonaa euroa Helsingille ja Tallinnalle. Se käsitti Länsisataman lisätäytön ja alueen kehittämiseen tähtääviä toimia. Tallinnan päässä puolestaan siihen kuuluivat liikenneyhteydet matkustajaterminaaleihin.

Jatkohakemuksen nimi on luonnollisesti TwinPort II. Helsingin ja Tallinnan välinen linja on erittäin vilkkaasti liikennöity laivareitti. Satamien välisen liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen sujuminen on elintärkeää kaksoiskaupungin kehittymisen varmistamiseksi.

Tässä vaiheessa tukea on saatu satamien ja niiden palvelujen kehittämiseen seuraavasti:
Helsingin Satama Oy sai Tallinnan liikenteen kehittämiseen 19,2 miljoonaa euroa: uusi nopean liikenteen Länsiterminaali II, ramppirakenteita, porttijärjestelyt ja katuyhteydet. Helsingin Satama Oy:n kokonaisinvestointi on noin 64 miljoonaa euroa.
Tallinnan satama sai 5,3 miljoonaa euroa toimintojen kehittämiseen: jätevesien vastaanottojärjestelmän kehittämiseen ja terminaalin laajentamiseen, terminaaleille pääsyn ja kulkemisen helpottamiseksi. Kokonaisinvestointi on 17,6 miljoonaa euroa.
AS Tallink Grupp sai lähes 4,8 miljoonaa euroa tukirahoitusta, jonka se sijoittaa uuteen ympäristöystävälliseen LNG-alukseen, joka puolestaan nimenomaan hyödyntää rahoitusta saavia satamien hankkeita.
• Hankkeiden kokonaisrahoituksen määrä on 97,6 miljoonaa euroa.

”Länsiterminaalin osalta tuella on erittäin merkittävä vaikutus alueiden käytön tehostamisessa ja matkustamisen sujuvoittamisessa”, Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja toteaa.

”Helsingin ja Tallinnan satamien välinen hyvä yhteistyö on hyvin tärkeää. Satamainvestoinnit ovat tehokkaimpia kun toimintoja voidaan kehittää kokonaisuuksina tukemaan kaksoiskaupungin elinkeinoelämän kehittymistä ja Rail Baltic -projektia”, Ain Kaljurand, Tallinnan sataman toimitusjohtaja toteaa.

”Uusi LNG-alus tuo nopean ja ympäristöystävällisen yhteyden kaupunkien välille. AS Tallink Grupp on tyytyväinen EU:n tuesta yksityisten ja julkisyhteisöjen yhteisille hankkeille.”, Janek Stalmeister, hallituksenpuheenjohtaja, AS Tallink Grupp, toteaa.

Lisätiedot:
Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy, toimitusjohtaja, puh. +358 40 728332
Erik Ringmaa, Tallinnan Satama, kaupallinen johtaja, puh. +372 6318 017
Harri Hanschmidt, AS Tallink Grupp, talousjohtaja, puh. + 372 6408 981

Lue lisää Twin-port –hankkeesta: http://satamauudistuu.fi/twin-port