Tallinkin liikevaihto ja -voitto kasvoivat vuoden 2015 alkupuoliskolla

AS Tallink Grupp ilmoitti, että sen tilintarkastamaton liikevaihto vuoden 2015 toisella neljänneksellä on 253,9 miljoonaa euroa, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Nettotulot kasvoivat toisella neljänneksellä 367,7 prosenttia, ollen 28,5 miljoonaa euroa. Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2015 yhtiön liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia eli 444 miljoonaan euroon. Nettotulot olivat 15,2 miljoonaa euroa, vertailuna edellisvuoden tappiollinen 17,2 miljoonaa euroa.

Jatkamme tuotekehitystä voidaksemme parantaa tuloskehitystä, painopisteen ollessa vähittäismyynnissä sekä julkisten tilojen kohentamisessa. Joidenkin alueiden kustannussäästöt johtuvat sopeutumispyrkimyksistä muuttuneeseen talousympäristöön. Viime vuonna tehdyt operatiiviset muutokset ja kustannusleikkaukset johtivat parempaan kannattavuuteen kuluvan vuoden aiemmilla vuosineljänneksillä. Kehityksen arvellaan jatkuvan ja johtavan tulosparannukseen tilivuonna 2015, Management Board arvioi raportissaan.

Myös EBIDTA kasvoi tilivuoden toisella neljänneksellä, 14,1 miljoonaa euroa, ollen 55,2 miljoonaa euroa, ja kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, 29,2 miljoonaa euroa, ollen 74,6 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:

AS Tallink Grupp, Communications Director Luulea Lääne, luulea.laane@tallink.ee / +372 552 1296

 

AS Tallink Grupp on pohjoisen Itämeren alueen suurin matkustaja- ja rahtiliikennevarustamo. Yrityksellä on yhteensä 16 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä kuudella reitillä. AS Tallink Grupp työllistää 7 000 henkilöä ja kuljettaa vuosittain 9 miljoonaa matkustajaa. Lisätietoja yhtiön tuloksesta on luettavissa nettisivuilla www.tallink.com