Matkustajan velvollisuudet

Matkustajien tulee noudattaa varustamon järjestyssääntöjä ja aluksen päällikön järjestystä ja turvallisuutta koskevia käskyjä. Järjestyssäännöt ovat nähtävissä terminaaleissa ja laivalla. Aluksen henkilökunnalla on oikeus evätä pääsy laivalle henkilöiltä, jotka voivat olla vaaraksi ja häiriöksi muille matkustajille, itselleen tai aluksen turvallisuudelle, alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisia, käyttäytyvät häiritsevästi tai uhkaavasti tai jotka eivät muutoin täytä ikä-, järjestys- tai muita sääntöjä. 

Myymälöistä ostettujen alkoholijuomien nauttiminen yleisissä tiloissa on kielletty. Kaikkien matkustajien viihtyisyyden takia ei häiritsevää käyttäytymistä hyteissä tai hyttikäytävillä sallita.

Oleskelu autokannella on matkan aikana kielletty.

Laivojen kaikki hytit ovat savuttomia ja tupakointi on sallittu aluksella vain tupakointitunnuksin varustetuissa tiloissa.

Matkustajan tulee itse huolehtia matkatavaroistaan. Varustamo ei korvaa matkatavaravahinkoja, jotka johtuvat matkustajan omasta huolimattomuudesta. Varustamo ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita tai muuta erityisen arvokasta matkatavaraa, ellei kyseistä omaisuutta ole otettu säilytykseen tallelokeroon laivan neuvonnassa. Lukollisissa lokeroissa säilytettäviä tavaroita ei katsota otetun varustamon säilytykseen. Katso lisää "Matkustajia ja heidän matkatavaroitaan koskevat kuljetusehdot". 

Hytti on luovutettava varustamon käyttöön, kun laiva saapuu siihen satamaan, jossa matkustajan matka ja kuljetussopimus päättyvät.

Matkustajan on korvattava varustamolle huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Takaisin