Harmaat vedet meri­liikenteessä

Cover image

Tallink Silja ja BSAG yhteisessä hankkeessa merenkulun hyväksi

Tallink Silja on mukana Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hankkeessa merenkulun ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Tallink Silja osallistuu tutkimukseen, jossa matkustaja-aluksilta haetaan jätevesinäytteitä. Näytteistä analysoidaan ravinne- ja bakteeripitoisuudet.

Artikkeli on julkaistu 14.1.2021.

Megastar ja Star mukana hankkeessa

Alkuvuoden 2021 aikana Helsinki-Tallinna-reitin Megastarilta ja Starilta otetaan näytteitä laivan harmaasta vedestä ja näytteet viedään analysoitavaksi MetropoliLab Oy:hyn. Molemmilta laivoilta haetaan näytteitä useamman viikon ajan, jotta saadaan kattava otos jätevesistä.

 

 

Tallink Siljan laivoilta ei koskaan pumpata jätevesiä mereen

Tallink Silja on noudattanut jo pitkään nollatoleranssia jätevesien mereen pumppaamisen suhteen - mitään ei siis päästetä mereen.

Tallink Siljan laivoilla kertyvä musta vesi (wc-jäte) sekä harmaa vesi (talous- ja pesuvedet) pumpataan satamissa suoraan kaupungin viemäriverkostoon, josta ne menevät eteenpäin jätevedenpuhdistamoihin käsiteltäväksi.

 

Harmaat vedet meriliikenteessä -hanke

Laivat voivat purkaa laillisesti Itämereen harmaita vesiä, käsiteltyjä mustia vesiä sekä ruokajätettä. Vastuulliset varustamot jättävät jätevetensä ja ruokajätteensä satamiin. Säännöllistä liikennettä harjoittavat varustamot ovat jo pitkään toimineet esimerkillisesti, mutta valitettavasti valtaosa muista Itämerellä liikennöivistä aluksista purkaa edelleen ruokajätettä ja jätevesiä mereen.

Jätevesien ja ruokajätteen mukana mereen päätyy paitsi rehevöittäviä ravinteita, myös bakteereja ja mikromuoveja. Ravinnepäästöt pahentavat entisestään rehevöitymistä, joka on Itämeren pahin ongelma. Ilmastonmuutos voimistaa rehevöitymistä, jonka näkyvin seuraus on jokakesäiset sinilevälautat.

BSAG:n hankkeen tavoitteena on merkittävästi kasvattaa maihin purettujen jätteiden määrää toimijoiden vapaaehtoisten käytäntöjen ja ohjeistuksen muutoksen kautta.

”Vaikka säädökset ovat jo tiukentuneet ja tiukentuvat lisää lähivuosina, tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä, jotta Itämeren tila paranisi. Tehokkain tapa tarttua Itämereen päätyvien jätevesien ja ruokajätteen ravinnekuormaan on alan yritysten, viranomaisten ja tutkijoiden yhteistyö”, sanoo BSAG:n Elisa Mikkolainen.

Osana hanketta tutkitaan laivojen harmaiden ja mustien vesien ravinne- ja bakteeripitoisuuksia. Mukana tutkimuksessa on sekä suomalaisia että ulkomaisiakin varustamoja, niin matkustaja- kuin rahtilaivoja.

 

 

”Olemme kiitollisia Tallink Siljan halukkuudesta osallistua hankkeeseen. Varustamojen ja laivojen myönteisen suhtautumisen ansiosta saamme vesinäytteitä ja sitä kautta paremman käsityksen eri laivatyyppien jätevesien sisältämistä pitoisuuksista. Tämä auttaa arvioimaan Itämereen kohdistuvaa ravinnerasitusta meriliikenteen osalta“, lisää Elisa Mikkolainen.

 

BSAG:n vetämä vastuullisen meriliikenteen hanke “Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä“ on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

Lisätietoa: BSAG.fi/merenkulku