Miten laivojen ja hyttien ilmastointi toimii?

Cover image

Tehokasta ilmanvaihtoa

Matkustajia mietityttää moni asia koronapandemian aikana. Yksi kysymyksiä herättävä asia on laivan, ja erityisesti hyttien ilmastointi. Lyhyesti voi sanoa, että ilmanvaihto laivalla on todella tehokasta ja hyttien ilmanvaihto ei kierrä hytistä toiseen, lisäksi hyttien lievän ylipaineen johdosta käytävän ilma ei myöskään pääse sisälle hytteihin.

Artikkeli on julkaistu 16.10.2020.

HYTTIEN ILMA VAIHTUU JATKUVASTI

Ilmastoinnin näkökulmasta laivojen hytit ovat rakennettu ns. omiksi yksiköikseen. Jokaisessa hytissä on siis oma ilmastointisysteemi. Raitis ilma tulee jokaiseen hyttiin erikseen, eli sekä tuloilma että poistoilma ovat täysin erillään toisistaan, ja lisäksi hyttien ilmastointi on erillään myös toisista hyteistä.

Vastaavasti toimii myös laivan yleisten tilojen ilmastointi ja ilmanvaihto. Tiloissa ei kierrätetä samaa ilmaa, vaan uusi raitis ilma otetaan ulkoa ja ”vanha” ilma ohjataan ulos.

Hytin ilmastointi toimii käytännössä jatkuvasti, eli ilma vaihtuu tunnin aikana kokonaan uuteen noin 5-10 minuutin välein. Minimitaso ilman vaihtumiselle on tunnin aikana kuusi kertaa, mutta käytännössä ilma vaihtuu paljon useammin.

 

RAVINTOLOIDEN, KAUPPOJEN JA MUIDEN TILOJEN ILMASTOINTI

Laivan ravintoloiden, kauppojen ja yleisten tilojen ilmastointi toimii vastaavasti kuin hyttien ilmastointi. Uutta raitista ilmaa otetaan ulkoa tiheän kiertosyklin mukaisesti, eikä sama ilma kierrä tiloissa. Yleisten tilojen ilmanvaihto on siis toteutettu aluekohtaisesti, joten tuloilma poistuu myös samalta alueelta, jonne se tulee.

Normaalioloissa laivoilla on käytössä antureita, jotka seuraavat hiilidioksidin määrää ja ohjaavat näin ilmastointia tarpeen mukaan. Koronapandemian vuoksi liikenteessä olevien laivojen ilmanvaihto on kuitenkin asetettu maksimiteholle.

ONKO UUDEN JA VANHAN LAIVAN ILMASTOINNEISSA EROJA?

Tallinkin ja Silja Linen liikenteessä on sekä ihan uusia että hieman vanhempia laivoja. Laivojen ilmastoinnit on kuitenkin kaikkien laivojen osalta päivitetty vastaamaan nykyteknologiaa, eli ilmastointi toimii jokaisella laivalla yhtä tehokkaasti ja saman logiikan mukaisesti.

Laivojen ilmastoinnin poistoilma menee hormia pitkin ulos ja tuloilma tulee sisään eri reittiä. Nämä poisto- ja tuloilmahormit sijaitsevat laivan vastakkaisilla puolilla, eli välissä on kymmenien metrien matka. Laivan ilmastointia ja siihen liittyviä laitteita huolletaan ja myöskin valvotaan erittäin säännöllisesti ja tehokkaasti.

Tiivistettynä voi sanoa, että koronaviruksen tarttuminen laivan ilmastointijärjestelmän kautta on hyvin epätodennäköistä. Tästä pitää huolen tehokas ilmanvaihto ja suodatus.

Lue lisää toimenpiteistämme laivoilla