Merikulje­tukset pitä­vät Suomen toiminnassa

Cover image

Merikuljetusten tärkeys elinkeinoelämälle

Suomeen kuljetettavasta tavarasta tulee meriteitse noin 80 prosenttia. Laivojen mukana kulkeva rahti on siis välttämätöntä Suomen elinkeinoelämälle ja huoltovarmuudelle.

Tutustu rahdin sivuihin

Merikuljetukset pitävät Suomen toiminnassa

Suomeen kuljetettavasta tavarasta tulee meriteitse noin 80 prosenttia. Ilman merikuljetuksia emme saisi kauppoihin elintarvikkeita tai muita kulutustavaroita emmekä apteekkeihin kaikkia tarvittavia tarvikkeita ja lääkkeitä. Laivojen mukana kulkeva rahti on toisin sanoen välttämätöntä Suomen elinkeinoelämälle ja huoltovarmuudelle.

Emme turhaan kuule puhuttavan, että ”Suomi on saari”. Tämä asia on varmasti konkretisoitunut jokaiselle suomalaiselle koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana.Suomen talouden kannalta on myös erittäin tärkeää saada kuljetettua teollisuudelle tärkeitä raaka-aineita, kuten metallia, puuta ja paperia. Myös nämä kuljetukset hoituvat pääosin laivoilla Ruotsista ja Virosta Suomeen. Molempia merireittejä siis tarvitaan Suomen talouden ylläpitämiseksi.

Vaikka matkustajaliikenne Suomeen on lähes täysin pysähtynyt koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen, kulkee liikenteessä olevilla laivoilla edelleen rahtia. Tallinkin laivoista Megastar kuljettaa rahtia Helsinki-Tallinna-reitillä ja rahtilaiva Sea Wind Vuosaari-Tallinna-reitillä. Suomi-Ruotsi-reitillä liikennöi tällä hetkellä Turun reitillä Silja Linen Baltic Princess sekä Galaxy, jotka kuljettavat meille tärkeitä tavaroita, sekä samalla turvaavat Ahvenanmaan välttämättömät henkilökuljetukset.Pelkkä rahdin kuljettaminen ei kuitenkaan matkustaja-autolauttojen osalta olisi taloudellisesti kannattavaa; normaalioloissa monen laivayhtiön kannattavuus perustuukin henkilöliikenteen ja rahdin yhteisvaikutukseen. Siksi Suomen Huoltovarmuuskeskus, eli valtio, tukee tätä elintärkeää rahdin kuljettamista. Tuella mahdollistetaan liikenteen ylläpitäminen kannattavuusrajalla.

Lue lisää Huoltovarmuuskeskuksen tukitoimenpiteistä merikuljetukselle

Laivojen miehistöt tärkeässä roolissa

Laivojen miehistöt tekevät tärkeää ja kunnioitettavaa työtä työskennellessään päivittäin liikenteessä olevilla laivoilla. He eivät voi tehdä töitä etänä kotona. Mikäli tavarakuljetukset meriteitse pysähtyisivät, pysähtyisi myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Laivojen miehistöt ovat tehtäviinsä koulutettuja merenkulunammattilaisia, ja he ovat tottuneet toimimaan erilaisissa poikkeusolosuhteissa. Koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta, ja sen laajuutta, ei varmasti kukaan osannut kunnolla ennustaa. Siitä huolimatta laivoilla on pystytty joustamaan, sopeutumaan ja tekemään asioita uudella tavalla, jotta viruksen leviäminen myös matkan aikana pystyttäisiin estämään.

Liikenteessä olevilla laivoilla huolehditaan kaikilla mahdollisilla keinoilla miehistön ja matkustajien turvallisuudesta ja terveydestä.

Katso videolta tunnelmia rahdin kuljetuksesta! →

Matkustajaliikenne hiljentyi, mutta satamat varmistavat rahtiliikenteen kaikkialle Suomeen

Vastuu Suomen huoltovarmuudesta ja tavaraliikenteen kulusta on yhteinen. Niin laivayhtiöt, satamat kuin muutkin yhteistyökumppanit pitävät juuri nyt yhdessä ja yhteistyössä huolta siitä, että Suomen tuonti ja vienti toimii.

Helsingin Satama: Satama varmistaa Suomen huoltovarmuutta

”Matkustajaliikenteen pysähdys on merkinnyt Helsingin Sataman liikevaihdolle välitöntä ja merkittävää pudotusta. Pudotus on vieläkin suurempi varustamoille. Merenkulun toiminnot ovat pidettävä elinvoimaisina kriisin yli,” sanoo Ville Haapasaari Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja.

Turun Satama: Turun satamassa rahti kulkee kovalla volyymilla

”Olen oikeastaan vähän ylpeä koko klusterista, yhteistyökumppaneista ja asiakkaista. Olen optimistinen henkilö, uskon, että vielä tästä joku matkustajakin menee. Tämä tulee kalliiksi, mutta tästä selvitään,” sanoo Turun Sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm.

Suomen Varustamot: Merikuljetusten jatkuvuus on yhteiskuntamme toimivuuden edellytys

”Tavarakuljetukset ovat yhteiskunnan verisuonisto – jos tavara ei liiku, pysähtyy vähitellen muutkin toiminnot. Nyt on huolehdittava siitä, että yhteiskunnan pyörät pyörivät ja kaupassa riittää ruokaa ja apteekissa lääkkeitä,” toteaa Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Suomen Merimies-Unionin havainnollistava video merenkulun huoltovarmuudesta:
Suomalaiset laivat ja merimiehet turvaavat Suomen huoltovarmuuskuljetukset koronaepidemiassa

Pidetään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot yhdessä yllä!