Tutkimus­aluksen kyydissä

Cover image

Yli 20 vuotta vedenlaatumittauksia

Laivalla ollessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että matkan aikana tapahtuu paljon muutakin kuin se, mitä ruuasta ja viihteestä nauttivan risteilijä näkee ja kokee. Risteilyalus Silja Serenade toimii matkustajien, ajoneuvojen ja rahdin kuljetuksen lisäksi myös tutkimusaluksena. Laivalla oleva automaattilaitteisto on mitannut Itämeren vedenlaatua Helsinki–Tukholma-reitillä jo vuodesta 1998 lähtien. Mittauksia tehdään päivittäin ja niiden avulla Itämeren vedenlaadusta saadaan tärkeää tietoa merenkuluntutkimusta varten.
 

Ihastuttava Itämeri

Tallink Silja toimii upealla, mutta hyvin herkällä Itämeren alueella. Ympäristön suojelu huomioidaan niin toimintamallien kehittämisessä kuin uuden teknologian hyödyntämisessä. Rakkaasta Itämerestä pystytään pitämään parhaiten huolta tekemällä yhteistyötä eri tahojen välillä. Yksi esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on merentutkimus ja siihen liittyvät mittaukset.

Laivayhtiöiden ja Suomen ympäristökeskus SYKEn kanssa yhteistyönä syntynyt Alg@line-projekti hyödyntää merentutkimuksessa laivoille sijoitettuja mittausjärjestelmiä. Silja Serenadella sijaitseva automaattilaitteisto on mitannut Itämeren vedenlaatua Helsinki-Tukholma-reitillä jo vuodesta 1998 lähtien. Tutkimustuloksia on siis jo lukuisilta merimatkoilta.Päivittäin Silja Serenade mittaa meriveden lämpötilaa, suolaisuutta, klorofyllin eli lehtivihreän ja sinileväpigmenttien määrää, sameutta ja humusaineiden eli kemiallisesti ja biologisesti hajonneiden orgaanisten yhdisteiden määrää vedessä. Lisäksi yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteistyössä mitataan meriveden pH:ta ja hiilidioksidipitoisuutta. Tiedot päivittyvät automaattisesti SYKEn tietojärjestelmiin.

Monien mittausten lisäksi laivalla on myös automaattinen näytteenotin, joka ottaa vesinäytteitä ennalta määritetyissä paikoissa. Nämä näytteet kuljetetaan merentutkimuslaboratorioon, jossa niistä analysoidaan leville välttämättömät ravinteet, typpi ja fosfori, sekä klorofyllipitoisuus ja levälajiston koostumus.

 

Tärkeää tietoa myös leväkukinnoista

Kesäisin ilmaantuvista sinileväkukinnoistakin saadaan siis aluksen jatkuvan mittauksen ansiosta nopeasti tärkeää tietoa. Mittaustulokset auttavat lisäksi satelliittikuvien tulkinnassa, kun satelliiteilla tehtäviä mittauksia voidaan verrata meressä tehtäviin mittauksiin. Aika hienoa yhteistyötä, eikö?

Mittaustulokset ovat tärkeässä asemassa rakkaan Itämeren tilan seurannassa. Silja Serenade liikennöi vakioreitillä päivittäin, mikä mahdollistaa datan keräämisen sellaisina aikoina ja sellaisilta alueilta, joihin merentutkijat eivät muuten pääsisi käsiksi. Suuremmassa kuvassa myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja merten ekosysteemien tutkimus hyötyy paljon pitkistä aikasarjoista ja lähes reaaliaikaisesta mittausdatasta.


Katso video vedenlaatumittauksien tekemisestä
Video: Ilkka Lastumäki

Tutustu ajankohtaisiin havaintoihin Itämereltä