WWF -yhteistyö

  • Tallink Siljan yhteistyö Lastenklinikoiden Kummien kanssa

    Olemme mukana Itämeren suojelussa monella tavalla.

    Olemme toimineet WWF:n Itämerityön tukijana vuodesta 2001 asti. Itämeri on meidän toimintaympäristö ja haluammekin pitää siitä hyvää huolta. Teemme jatkuvaa kehitystyötä ympäristön hyväksi niin toimintamallien kehittämisessä kuin uuden teknologian hyödyntämisessä. Haluamme toimia edelläkävijänä Itämeren suojelemisessa ja samalla välittää yleistä tietoisuutta tämän meren suojelun tärkeydestä. Tuemme WWF:n toimintaa taloudellisesti ja olemme lisäksi järjestäneet Silja Linen laivoilla keräyskampanjoita Itämerityön hyväksi. Työntekijöitämme on myös koulutettu osaksi WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja. Viimeisin yhteistyöprojektimme liittyy ruokahävikkiin.

     

    Vastuullisuus -sivulle

Ruokahävikki -projekti 2018 yhteistyössä WWF Suomen kanssa

Ruokahävikki -projekti

Aloitimme loppuvuoden 2018 aikana WWF Suomen kanssa ruokahävikki –projektin, koska ruoka on päivittäinen merkittävä ympäristöteko. Käymme yhteistyössä heidän kanssaan läpi ja tehostamme laivojen keittiöiden toimintaa vähentääksemme entisestään ruokahävikkiä. WWF järjestää miehistölle työpajoja, joissa pohditaan ruoan ympäristövaikutuksia laajemmin, sekä niitä toimenpiteitä joita keittiöissä ja ruoan valmistuksessa voidaan tehostaa.

Informoimme matkustajia ruokahävikistä ja siitä, miten he itse voisivat vaikuttaa asiaan niin kuluttajina kuin ravintolan ruokailijoina. WWF Nuoret ovat tuottaneet laivoillemme erilaisia kuvamateriaaleja teksteineen, joiden kautta pyrimme kiinnittämään matkustajien huomion. Lisäksi jaamme tietoa ruoan ympäristövaikutuksista laajemminkin niin kanta-asiakkaillemme kuin muillekin matkustajillemme.

Itämerennorppa

Suomen merialueella elävä itämerennorppa on vaarantunut ilmastonmuutoksen, ympäristömyrkkyjen sekä aiemmin sallitun laajan metsästyksen johdosta. WWF tekee ansiokasta työtä itämerennorppien pelastamiseksi ja tätä työtä me Tallink Siljalla haluamme tukea.

Olemme järjestäneet yhdessä WWF:n kanssa lahjoituskampanjan itämerennorpan hyväksi. Kampanja-aikana keräsimme 10 090 euroa. Keräyksen tuotoilla on rahoitettu konkreettisia tutkimusprojekteja, joiden avulla voidaan parantaa norppakannan kokoarvion luotettavuutta.

Lue lisää kampanjasta

WWF:n kalaopas

Kalojen määrä on puolittunut maailman merissä nopeasti, ja kalakaupan sekä kuluttajien valinnat ovat erittäin tärkeässä roolissa ylikalastuksen ehkäisyssä. Olemme tehneet Silja Linen laivojen kalahankinnat jo vuosien ajan tehty WWF:n Kalaoppaan suositusten perusteella ja haluamme kannustaa myös asiakkaitamme vastuullisiin kalavalintoihin.

Olemme järjestäneet neljällä Siljan laivalla kalakampanjan yhteistyössä WWF Suomen kanssa. Jokaisesta buffet-ateriasta lahjoitettiin 10 senttiä WWF:n Itämeri-työhön ja kuukauden kampanjalla saatiin kasaan yhteensä 6518 euroa. Kampanjan aikana matkustajille kerrottiin lisää WWF:n Kalaoppaasta sekä ohjattiin vastuullisen kalan kuluttamiseen.

Lue kampanjasta lisää

Öljyntorjunta

Osana Baltic Sea Action Groupin sitoumusta on työntekijöitämme koulutettu osaksi WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja.

Baltic Sea Action Group eli BSAG, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka toiminta perustuu yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.